Μέση Ανατολή, Ευρώπη και ο κόσμος μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ