Ποιος, πώς και γιατί κατέστρεψε την Ελλάδα. Σε πέντε λεπτά

Σε λιγότερα από πέντε λεπτά,οι δημιουργοί αυτού του μικρού φιλμ κινουμένων σχεδίων, κατάφεραν να εξηγήσουν την ουσία του τι και γιατί έγινε με το “πρόγραμμα διάσωσης” της Ελλάδας. Δυστυχώς το έχουμε μόνο στα γαλλικά. Ελπίζουμε ότι κάποιος θα βρεθεί να του προσθέσει ελληνικούς υπότιτλους.