Κατα ψευδαισθησεων (στην Κυπρο κι οχι μονο)

Ὁ Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος εἶναι γνωστός δημοσιογράφος ἀλλά μέ τήν …καλή ἔννοια τοῦ ὅρου, ἐκείνην πού τείνει πιά νά ξεχαστεῖ. Γράφει μόνο γιά τά καίρια δημόσια πράγματα μέ ἐντιμότητα, τετράγωνη λογική καί πλήρη γνώση τοῦ πεδίου. Τά τελευταῖα χρόνια καταγίνεται συστηματικά μέ τό κυριότερο ἑλληνικό πρόβλημα, τό Κυπριακό, στό ὁποῖο ἀναφέρεται καί τό πιό πρόσφατο βιβλίο του (“Ἡ Κύπρος στό στόχαστρο”, ἐκδόσεις ΙΝΦΟΓΝΩΜΩΝ, Ἰούνιος 2017).

Ποιά εἶναι ἡ βασική θέση τοῦ συγγραφέως; Ὅτι τό μεῖζον αὐτό θέμα μας ὄχι μόνο συνεχίζει νά κινεῖται στό ἐξωφρενικό πλαίσιο πού ἔθεσαν οἱ ξένοι δημιουργοί του γιά χάρη τῶν συμφερόντων τους ἀλλά καί πέρασε μέ τήν νῦν Κυβέρνησή μας σέ μία φάση πολύ ἐπικίνδυνη. Κι ἄν αὐτό φαίνεται νά συγκρούεται μέ τήν γενική αἴσθηση τῶν Ἑλλήνων, μετά τήν κατάρρευση τῶν συνομιλιῶν στή Γενεύη καί τίς δημόσιες δηλώσεις τοῦ Ν. Κοτζιᾶ κατά τῶν ἐγγυήσεων καί τῶν κατοχικῶν δυνάμεων, ὁ Δ.Κ. ἀπαντᾶ πειστικά στό βιβλίο.

Χαρακτηρίζει τήν διαδικασία τῆς Γενεύης (ὅπου μετείχαμε μαζί μέ τίς δύο κοινότητες τοῦ νησιοῦ, τήν Τουρκία καί τήν …Βρετανία) παράνομη, παράλογη, ἐνάντια στό εὐρωπαϊκό δίκαιο καί ἐπανάληψη τῆς Πενταμεροῦς πού θέσπισε ἀκριβῶς τίς ἐγγυήσεις.

Δείχνει τούς κινδύνους καί τά ἀδιέξοδα πού ἐπιφυλάσσει αὐτή ἡ τυφλή πορεία τῶν Ἑλλαδιτῶν καί τῶν Κυπραίων, ὅσα τελοσπάντων εἶναι σφόδρα πιθανόν νά σημάνουν τό ὁριστικό τέλος τῆς Κυπριακῆς δημοκρατίας καί τῆς ἑλληνικῆς παρουσίας στό νησί. Ἀναφορικά δέ μέ τό αἴτημα γιά ἀποχώρηση τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων, δείχνει ξεκάθαρα πώς ἄν αὐτή δέν προηγηθεῖ τῆς ὅποιας λύσης, δέν θά ἐπιτευχθεῖ ποτέ.

Ὑπάρχει λοιπόν μεγάλος κίνδυνος νά “ὑπερασπιστεῖ” ἡ νῦν Κυβέρνηση τά δίκαιά μας μέ τήν ἴδια ἀποτελεσματικότητα πού τό ἔπραξε στό θέμα τῶν μνημονίων ἔναντι τῶν δανειστῶν μας…

Τό βιβλίο εἶναι κυριολεκτικά μάθημα λογικῆς ἐπεξεργασίας καί πολιτικῆς σκέψης πού ἀφορᾶ καί ὅλα τά ἑλληνικά πράγματα: τή φύση τοῦ κράτους μας, τό ἐπίπεδο τῶν ἐλίτ μας, τό ἦθος τῆς πολιτικῆς μας τάξης. Τόσο στό Κυπριακό, ὅσο καί σέ εὐρύτερά μας προβλήματα δίνει μιά συνολική ὀπτική πού ἐμεῖς τουλάχιστον συμμεριζόμαστε ἀπολύτως καί ἀξίζει ὅλοι νά προσέξουν.

Κ.K

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Αντιφωνητής” της Θράκης στις 25 Αυγούστου