Μετανάστες, η κύρια πηγή αύξησης του πληθυσμού της Ε.Ε.

Του

Στο προηγούμενο άρθρο μας στην «Εφημερίδα των Συντακτών» (φύλλο της 17.3.16) εξετάσαμε τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα σε κράτη και ομάδες κρατών-μελών της Ε.Ε. στη μεταβολή τού κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης και είδαμε τον ρόλο που παίζουν σ’ αυτές τόσο η μεταβολή του συνολικού ΑΕΠ (ανάπτυξη ή ύφεση) όσο και η μεταβολή (αύξηση ή μείωση) του πληθυσμού.

Στο άρθρο αυτό θα εξετάσουμε τους βασικούς παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η μεταβολή του πληθυσμού. Δύο είναι αυτοί οι παράγοντες: η φυσική αύξηση του πληθυσμού, δηλαδή η διαφορά των θανάτων από τις γεννήσεις, και τα μεταναστευτικά ρεύματα, δηλαδή η διαφορά ανάμεσα στην εισροή σ’ ένα κράτος πληθυσμού από άλλα κράτη και την εκροή πληθυσμού του προς άλλα κράτη. Οπως και στην περίπτωση της μεταβολής τού κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους, υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα κράτη και ομάδες κρατών της Ε.Ε. στη μεταβολή του πληθυσμού τους.

Στον Πίνακα, τόσο για τα εντός όσο και για τα εκτός ευρωζώνης κράτη, δίνονται τα στοιχεία για τη φυσική μεταβολή του πληθυσμού, τα μεταναστευτικά ρεύματα και τη συνολική μεταβολή του πληθυσμού την επταετία 2008-2014. Και στις δύο περιπτώσεις δίνονται πρώτα τα στοιχεία για την ομάδα κρατών ή τα κράτη στα οποία υπάρχει αύξηση του πληθυσμού και στη συνέχεια για εκείνα στα οποία υπάρχει μείωση. Στο τέλος του Πίνακα δίνονται τα στοιχεία για το σύνολο των 28 κρατών-μελών της Ε.Ε.

Από τον Πίνακα αυτό φαίνεται πως σε ό,τι αφορά τη μεταβολή του πληθυσμού την επταετία 2008-2014:

  • – Σε 13 κράτη-μέλη της ευρωζώνης υπάρχει αύξηση του πληθυσμού. Η αύξηση αυτή σε 7 βόρεια κράτη (Βέλγιο, Ιρλανδία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Αυστρία και Φινλανδία), σε 4 νέα κράτη-μέλη της (Κύπρος, Μάλτα, Σλοβενία και Σλοβακία) και στην Ισπανία οφείλεται τόσο στη φυσική αύξηση όσο και στην καθαρή εισροή μεταναστών. Στην Ιρλανδία οφείλεται στη φυσική αύξηση του πληθυσμού, η οποία είναι μεγαλύτερη από την καθαρή εκροή του (λόγω Μνημονίων), ενώ στην Ιταλία, η καθαρή εισροή μεταναστών ξεπέρασε κατά πολύ τη φυσική μείωση του πληθυσμού.
  • – Στα 6 υπόλοιπα κράτη-μέλη της ευρωζώνης υπάρχει μείωση πληθυσμού. Η μείωση στη Γερμανία οφείλεται στην πολύ μεγάλη φυσική μείωση του πληθυσμού, η οποία ξεπερνά κατά πολύ την καθαρή εισροή μεταναστών (το 2014 δεν είχε αρχίσει η εισροή προσφύγων), ενώ στην Ελλάδα, την Πορτογαλία (λόγω Μνημονίων) και τα 3 βαλτικά κράτη (Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία) η μείωση οφείλεται τόσο στη φυσική μείωση του πληθυσμού όσο και στην καθαρή εκροή πληθυσμού.
  • – Στα 3 βόρεια κράτη-μη μέλη της ευρωζώνης (Δανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο) και στην Τσεχία υπάρχει αύξηση του πληθυσμού η οποία οφείλεται τόσο στη φυσική αύξηση του πληθυσμού όσο στην καθαρή εισροή μεταναστών.
  • – Στα υπόλοιπα 5 νέα κράτη-μέλη της Ε.Ε.-μη μέλη της ευρωζώνης (Βουλγαρία, Κροατία, Ουγγαρία, Πολωνία και Ρουμανία) υπάρχει μείωση η οποία οφείλεται τόσο στη φυσική μείωση του πληθυσμού όσο και σε μεγάλη καθαρή εκροή του.

Στο σύνολο των 28 κρατών-μελών της Ε.Ε. υπάρχει αύξηση του πληθυσμού η οποία οφείλεται κατά 30% στη φυσική αύξηση του πληθυσμού και κατά 70% στην καθαρή εισροή μεταναστών, η οποία ανέρχεται σε 5.662.048 την επταετία 2008-2014. Από αυτούς, τα 3.719.549, δηλαδή τα 2/3, πήγαν σε 10 βόρεια κράτη-μέλη της Ε.Ε. (7 μέλη της ευρωζώνης και 3 μη μέλη της). Ενα σημαντικό ποσοστό από αυτούς προέρχονται από τα άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Τα βόρεια, δηλαδή κράτη-μέλη της Ε.Ε., εκτός του ότι έχουν μεγάλα πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τους, που είναι ελλείμματα των υπολοίπων, έχουν και οφέλη από τους μετανάστες με προσόντα που προέρχονται από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. τα οποία έχουν έλλειμμα πληθυσμού. Αλλη μια απόδειξη ότι η Ε.Ε. είναι μια λεόντειος συμφωνία υπέρ των βόρειων κρατών.

* πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ

Πηγή: www.efsyn.gr

Τα άρθρα που δημοσιεύουμε δεν απηχούν αναγκαστικά τις απόψεις μας και δεν δεσμεύουν παρά τους συγγραφείς τους. Η δημοσίευσή τους έχει να κάνει όχι με το αν συμφωνούμε με τις  θέσεις που υιοθετούν, αλλά με το αν τα κρίνουμε ενδιαφέροντα για τους αναγνώστες μας.