Το γαλλικό Συμβούλιο Επικρατείας αναστέλλει την εφαρμογή του νέου εργατικού Νόμου

Chômage : le Conseil d’Etat suspend les nouvelles règles de calcul, victoire pour les syndicats Les nouvelles règles de calcul instaurées par la réforme controversée...