Η παγκόσμια δικτατορία των χημικών πολυεθνικών. Τι σημαίνει για τα παιδιά και τα εγγόνια σας

Του Δρ. Εὐάγγελου Βαλλιανᾶτου Η ισχύς της χημικής βιομηχανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες σχεδόν εξαφάνισε το Υπουργείο Προστασίας Περιβάλλοντος (US Environmental Protection Agency, EPA). Η πολιτικοποιημένη περιβαλλοντική κυβερνητική υπηρεσία διαχειρίζεται νόμους και κανονισμούς που προδιαγράφουν τι μπορεί να κάνει. Ωστόσο, στην πράξη, πολιτικοί διορισμένοι από τον πρόεδρο της Αμερικής αποφασίζουν τι κάνει το EPA. Σχετικά με αυτή την πολιτική πραγματικότητα, και γνωρίζοντας τις … Continue reading Η παγκόσμια δικτατορία των χημικών πολυεθνικών. Τι σημαίνει για τα παιδιά και τα εγγόνια σας