Γιατί έχασε ο Κόρμπιν, γιατί δεν χάθηκαν όλα για τους Εργατικούς

All Is Not Lost for Labour

December 13, 2019

British activist Tariq Ali argues that Labour’s strategy was deeply flawed, but turmoil will follow Boris Johnson despite the large Conservative victory.

Published at https://therealnews.com/stories/all-not-lost-for-labour