Κατά λιτότητας, νεοφιλελευθερισμού, ΔΝΤ και διαφθοράς: Παγκόσμια εξέγερση!

Κατά λιτότητας, νεοφιλελευθερισμού, διαφθοράς: Παγκόσμια εξέγερση!

Over 1 Million People March in Chile’s Largest Protest

Equador: First great victory against the IMF

Haitians continue to resist US-backed president and the IMF

L’Amérique latine en 2020. Le retour des forces progressistes ?

Gilets jaunes, acte 50 : appel national à Saint-Etienne et manifestation avec les Chiliens à Paris

Massive revolt situation in Lebanon

Iraq is in Revolt