Γελοιογράφοι για την επιχείρηση “‘Πηγή Ειρήνης” (επιλογή “συνταγματάρχης Κασσάντ”)

Операция “Peace Spring” в карикатуре
18 октября, 18:09

Происходящее в Сирии дает обильную почву для работы карикатуристов – накал событий и их масштаб всем очевидны, поэтому тему бегства Америки из Сирии, предательства курдов, жесткой политики Эрдогана, роста влияния РФ и т.д. явно доминируют в последние дни.Πηγή: https://colonelcassad.livejournal.com/5359018.html