Μια στρατηγική ήττα Νετανιάχου και Νεοσυντηρητικών;

Bolton’s firing: A strategic defeat for Bibi – Neocons? (Or a new Trump maneuver?)

First reactions to the firing of ultra-hawk, pro-Israeli, extremist neocon Bolton