Ενέργεια και Περιβάλλον στην Ελλάδα των μνημονίων

Μια συζήτηση του προέδρου του ΠΑΚΟΕ Παναγιώτη Χριστοδουλάκη με τον υποψήφιο ευρωβουλευτή, με την ΛΑΕ-Μέτωπο Ανατροπής, Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο