Βαριά σύννεφα πάνω από την Ελλάδα

Oι Πιστωτές και οι εγχώριες δυνάμεις στην υπηρεσία τους πέρασαν στην αντεπίθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δυσκολεύεται σημαντικά να μετατραπεί στο απαραίτητο υποκείμενο. Πιθανή η ανάπτυξη “στρατηγικής της έντασης” και η προσπάθεια χρήσης των αξιών του “έθνους” κατά των αξιών της “δημοκρατίας”

ολόκληρο το άρθρο στο τεύχος Φεβρουαρίου 2013 του περιοδικού Nexus