Το καταπληκτικό έργο του Αστυνομικού Διευθυντή και του Διευθυντή Πολεοδομίας στην Πραγματευτή Αρκαδίας