Το μνημονιακό μέλλον της Κύπρου και η ελληνική εμπειρία

Ομιλία σε εκδήλωση της “Συμμαχίας Πολιτών” στη Λεμεσό, 5 Ιουνίου 2013