Οι BRICS συζητουν για την Ομοιοπαθητικη και την παραδοσιακη ιατρικη

Η τελική διακήρυξη των ειδικών των πέντε κορυφαίων αναδυόμενων αγορών

 26/02/2018

Οι BRICS, οι πέντε χώρες του διεθνούς πολιτικού οργανισμού των κορυφαίων αναδυόμενων αγορών της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας, της Κίνας και της Νότιας Αφρικής, δεν συντονίζονται μόνο για τα θέματα της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά και για τα θέματα Υγείας. Χώρες με μια παράδοση στις ιατρικές θεραπευτικές μεθόδους που χάνεται στο βάθος των αιώνων και με έναν πληθυσμό που φτάνει συνολικά τα τρία δισεκατομμύρια ανθρώπους, κατέληξαν προσφάτως σε συνάντηση ειδικών, ότι πρέπει να ενθαρρυνθούν οι πολιτικές ανάπτυξης της παραδοσιακής ιατρικής με βελτίωση των εθνικών νομοθετικών πλαισίων και αναγνωρίζοντας τον ρόλο της ως μίας επιπρόσθετης πολύτιμης πηγής θεραπείας εντός των εθνικών συστημάτων υγείας.

Οι συμμετέχοντες στην συνάντηση ειδικών στην παραδοσιακή ιατρική των χωρών BRICS, που διεξήχθη στην Μόσχα στο πλαίσιο του 2ου Συνεδρίου παραδοσιακής ιατρικής των χωρών SCO (Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης), BRICS και EEU (Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης), επιβεβαίωσαν την επισήμανση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) ότι η σφαίρα των παραδοσιακών ιατρικών συστημάτων και μεθόδων αποτελεί «πόρο υγειονομικής περίθαλψης», προτείνοντας την ενεργό χρήση αυτού του πόρου, σύμφωνα και με τη Στρατηγική του ΠΟΥ για την Παραδοσιακή Ιατρική 2014-2023. Συζητήθηκαν μεταξύ άλλων οι οργανωτικές και μεθοδολογικές ιδιαιτερότητες της χρήσης της Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής, της Ομοιοπαθητικής κ.ά. στις χώρες BRICS, παράλληλα με θέματα εκπαίδευσης ειδικών σε αυτά, συνεργασίας ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, διαθεσιμότητας φαρμάκων, χορήγησης αδειών εξασκήσεως επαγγέλματος κλπ.

• Ρωσία: Στην συνάντηση συζητήθηκαν οι εξελίξεις στον τομέα αυτό ανά χώρα. Ειδική μνεία έγινε στην ρωσική εμπειρία, καθώς με την υποστήριξη του ρωσικού υπουργείου Υγείας εγκαθιδρύονται κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα (Ρωσίας-Κίνας) στην παραδοσιακή ιατρική σε ρωσικά ιατρικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ στους ρώσους γιατρούς έχει δοθεί η ευκαιρία να σπουδάσουν και να υποβληθούν σε πρακτική άσκηση στην παραδοσιακή ιατρική σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ινδία και την Κίνα. Υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας λαμβάνουν χώρα διεθνή επιστημονικά συνέδρια για την παραδοσιακή και εναλλακτική ιατρική, ενώ για την περαιτέρω βελτίωση των νομοθετικών ρυθμίσεων, το υπουργείο δημιούργησε ένα ειδικό Συμβούλιο Συντονισμού. Όπως μάλιστα αναφέρθηκε, το υπουργείο Υγείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας παρέσχε στους ασθενείς το δικαίωμα να επιλέγουν τον γιατρό τους, τα θεραπευτικά ιδρύματα και τις επιπρόσθετες θεραπευτικές μεθόδους που επιθυμούν, όταν επιχειρήθηκε να στερηθούν οι ρώσοι ασθενείς την δυνατότητα να παίρνουν ομοιοπαθητικά φάρμακα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο http://www.tovima.gr/world/article/?aid=946297