Οι θεματοφύλακες της αδέσμευτης δημοσιογραφίας και η ακαδημαϊκή αξιοπιστία

16 Σεπτεμβρίου 2023

Η αποκάλυψη ότι το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ έχει εντάξει στο Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του ένα πρόγραμμα πρακτικής εκπαίδευσης στη δημοσιογραφική κάλυψη των ειδήσεων για τις Διεθνείς Σχέσεις που έχει εκπονηθεί από το Center for Strategic and International Studies (CSIS) φέρνει εμφατικά στο προσκήνιο τις θεμελιώδεις παθογένειες που διατρέχουν τη δημοσιογραφική μας εκπαίδευση και την αξιοπιστία των Πανεπιστημίων μας. Παράλληλα αναδεικνύει τα ελλείμματα στην Ελληνική εξωτερική πολιτική.

 

Το CSIS, ένα think-tank των ΗΠΑ που δημιουργήθηκε στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου, επεξεργάζεται πολιτικές για τη διεθνή ασφάλεια από τη σκοπιά των ΗΠΑ και μάλιστα από πολλούς θεωρείται ότι εκφράζει την οπτική του στρατιωτικο-βιομηχανικού της συμπλέγματος. Κατά συνέπεια η προσέγγισή του στις Διεθνείς Σχέσεις και ειδικότερα στη δημοσιογραφική κάλυψη τους, υπηρετώντας αφενός μη-επίσημες (ιδιωτικές) και αφετέρου γεωπολιτικά διατεταγμένες στοχεύσεις, κάθε άλλο παρά συγκεντρώνει τα εχέγγυα ακαδημαϊκής αξιοπιστίας και ανταπόκρισης στις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας που θα έπρεπε να συνιστούν τις προϋποθέσεις υιοθέτησής της από μια Ελληνική Πανεπιστημιακή Σχολή Δημοσιογραφίας.

Ειδικότερα αντιδιαστέλλεται την αποστολή της να εκπαιδεύει τους φοιτητές στην αδέσμευτη, από την άποψη των γεωπολιτικών συσχετισμών ισχύος, δημοσιογραφία και αντιστρατεύεται την κατάρτισή τους με γνώμονα την προσέγγιση της Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στις διεθνείς προκλήσεις.

Καθώς η χώρα αντιμετωπίζει σήμερα μείζονες διεθνείς κινδύνους που άπτονται της υπεράσπισης των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, η πλήρης υιοθέτηση μιας υπερεθνικής στρατηγικής για τις Διεθνείς Σχέσεις από τον «οργανικό» της διανοούμενο- το Πανεπιστήμιο, ακόμη και αν υποτεθεί ότι αυτή εκφράζει επίσημα τη Δυτική συμμαχία στην οποία συμμετέχει, υπονομεύει καίρια την αποτρεπτική της δυνατότητα.

Ειδικότερα εντάσσει απόλυτα τις – πολύ ιδιαίτερες για την ατζέντα της Συμμαχίας – διεθνείς προκλήσεις που αντιμετωπίζει, στις προτεραιότητες και στις σκοπιμότητες αυτής της στρατηγικής, προαλείφοντας εξελίξεις στα εθνικά μας θέματα που υπηρετούν τον διεθνή παράγοντα και όχι την χώρα.

Οι συνέπειες μιας τέτοιας δημοσιογραφικής εκπαίδευσης είναι ήδη ορατές στον χειρισμό των εθνικών θεμάτων αλλά και της αλήθειας εν γένει στις διεθνείς εξελίξεις από τα μεγάλα ΜΜΕ που ήδη διαμορφώνουν μια χειραγωγημένη ως προς εθνικά και κοινωνικά της συμφέροντα κοινή γνώμη.

Φαίνεται ότι η κρίση και η χρεοκοπία της Ελληνικής οικονομίας δεν κλόνισε μόνο τα οικονομικά της θεμέλια αλλά υπέσκαψε και την θεσμική λειτουργία της ως μιας ανεξάρτητης δημοκρατίας.

Εν κατακλείδι, ο υπονοούμενος με αυτό τον τρόπο «κοσμοπολιτισμός» του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ υπερβαίνει την θεσμική αποστολή του και υπονομεύει την Ελληνική εξωτερική πολιτική.  

Πηγή: www.anixneuseis.gr

Τα άρθρα που δημοσιεύουμε δεν απηχούν αναγκαστικά τις απόψεις μας και δεν δεσμεύουν παρά τους συγγραφείς τους. Η δημοσίευσή τους έχει να κάνει όχι με το αν συμφωνούμε με τις θέσεις που υιοθετούν, αλλά με το αν τα κρίνουμε ενδιαφέροντα για τους αναγνώστες μας.