Η Ελλάδα και ο πόλεμος στην Ουκρανία

Η Ελλάδα και ο πόλεμος στην Ουκρανία – μια συζήτηση του Δημήτρη Κωνσταντακόπουλου με την πρ. Πρύτανη τoυ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οικονομολόγο Μαρία Δεγρεπόντη – Δελιβάνη