Πολύ επικίνδυνη διεθνής κατάσταση, αυτοκτονική ελληνική πολιτική

Συνέντευξη του Δημήτρη Κωνσταντακόπουλου στον Γιώργο Φιλιππάκη για την ΕΡΤ Open