Για την τρομοκρατια και το προσφυγικο, 23.3.2016

https://www.youtube.com/watch?v=PjTnCYg_twY&index=1&list=PL321vpJQ29Q17LBEDqBMJYRpifKD4ZSzC