Εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων τήρησης ωραρίου – βιομετρικών λειτουργιών

Με την με αρίθμ. 4089/97/26.07.2022 ΑΔΑ: Ψ2ΙΝ4691Ω2-8Ε4 Απόφαση του Δ.Σ Δ.ΥΠ.Α κατακυρώθηκε η επιλογή αναδόχου προμήθειας ηλεκτρονικών συστημάτων τήρησης ωραρίου, επαγωγικών καρτών και λογισμικού καταγραφής-ωρομέτρησης των παρουσιών προσωπικού Διοίκησης και Π.Δ. ποσού 21.952,34 με ΦΠΑ.

Πριν λίγες ημέρες ξεκίνησε η εγκατάσταση των σχετικών συστημάτων και ξεδιπλώθηκε η πάσα αλήθεια. Τα εν λόγω συστήματα δεν συμπεριλαμβάνουν μόνο σύστημα ωρομέτρησης βάσει μαγνητικής κάρτας αλλά και βιομετρικά συστήματα ταυτοποίησης με δαχτυλικό αποτύπωμα και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του προσώπου. Τα εν λόγω βιομετρικά συστήματα δεν πρόκειται να ενεργοποιηθούν σε πρώτη φάση όπως διατείνονται.

Σύμφωνα με την Οδηγία 115/2001, σελ.17 η χρήση βιομετρικών μεθόδων για τη διαπίστωση της ταυτότητας των εργαζομένων επιτρέπεται υπό την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, είναι δε επιτρεπτή μόνο στις περιπτώσεις που αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερες απαιτήσεις ασφαλείας των χώρων εργασίας και εφόσον δεν υπάρχει άλλο, ηπιότερο μέσο για την επίτευξη του σκοπού αυτού. (π.χ στρατιωτικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια υψηλού κινδύνου κ.α)

Επιπλέον οφείλει ο εργοδότης, προηγουμένως να έχει εκπονήσει ανάλυση επικινδυνότητας και να υποβάλλει στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έκθεση στην οποία να παρατίθεται τα συμπεράσματα με λεπτομερείς περιγραφές και περιστατικά. Για παράδειγμα η Αρχή με την με αρίθμ.245/9/2009 απόφασή της, έκρινε ότι ο σκοπός επεξεργασίας σε συνδυασμό με τη φύση του χώρου εργασίας (τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και όχι χώροι απόρρητων αρχείων) δεν καθιστούν νόμιμη τη χρήση της βιομετρικής μεθόδου δακτυλικού αποτυπώματος η οποία συνιστά προσβολή της προσωπικότητας, καθώς μάλιστα η μέθοδος αυτή εξυπηρετεί από πολλά χρόνια την αντεγκληματική πολιτική και δίωξη εγκλήματος.

Κύριε Διοικητά,

Δεν είμαστε ούτε εγκληματίες ούτε κλέφτες.

Είμαστε οι Δημόσιοι Υπάλληλοι που μέσω της καθημερινής μας δουλειάς επιτυγχάνονται όλα όσα εσείς καμαρώνετε σε κανάλια και εφημερίδες. Τα τελευταία χρόνια μας έχει μείνει ο μισός μισθός από όσα παίρναμε έντεκα χρόνια πριν αλλά δεν διανοηθήκαμε καν η αποδοτικότητά μας να μειωθεί αναλόγως. Αντιθέτως υπερβάλλουμε εαυτούς ενώ η πολιτική Ηγεσία μας εξαπάτησε ότι θα μας δώσει την μικρή αύξηση μέσω του αφορολογήτου των ελέγχων μας αδιαφορώντας κυνικά για την ακρίβεια και τις ανάγκες μας.

Εσείς κάθε τρεις και λίγο μας κοινοποιείτε επιστολές διεκπεραίωσης εργασιών κατεπειγουσών ημερομηνιών για να αποδείξετε στους ανωτέρω σας ότι είσαστε επιτυχημένος. Όμως ίσως θα πρέπει να ορίσουμε τα αυτονόητα.

Η διαχείριση του προσωπικού κρίνεται επιτυχημένη όχι μόνο από το αποτέλεσμα έργου που επιτέλεσε αλλά και από το πόσο οι εργαζόμενοι στηρίζουν και ενισχύουν το έργο της Διοίκησης. Με τις συνεχείς παρουσίες σας στις Υπηρεσίες και τις φωτογραφήσεις με τους εργαζόμενους δεν αποδεικνύονται ούτε στο ελάχιστο τα ανωτέρω αντιθέτως επιβεβαιώνουν ότι πολλά γίνονται για το θεαθήναι.

Επί του θέματος όμως μας έχουν δημιουργηθεί πολλές απορίες:

  • Εάν σκοπός της σχετικής απόφασης είναι η επιτήρηση του ωραρίου εργασίας όλων των εργαζομένων τότε γιατί δεν έγινε ένας ενιαίος διαγωνισμός έτσι ώστε να επιτευχθεί η σχετική εξοικονόμηση χρημάτων και επιλέξατε να γίνει μόνο για τα κτίρια Διοίκησης και Π.Δ;
  • Δεν έχετε καταλάβει ότι με αυτόν τον τρόπο κατηγοριοποιούνται οι εργαζόμενοι;
  • Δεδομένου ότι έχετε σκοπό να εφαρμόσετε σε όλες τις Υπηρεσίες το εν λόγω σύστημα, γιατί δεν ενημερώνετε για το χρονοδιάγραμμα;
  • Εάν δεν έχετε πρόθεση να ενεργοποιήσετε τις μεθόδους ταυτοποίησης βιομετρικών χαρακτηριστικών τότε γιατί προμηθευτήκατε μηχανήματα με τέτοιες λειτουργίες αυξάνοντας την δαπάνη;
  • Τα εν λόγω συστήματα έχουν προμηθευτεί ή εγκατασταθεί σε άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες;
  • Το ίδιο το εποπτεύον Υπουργείο Εργασίας για τους υπαλλήλους του έχει προμηθευτεί παρόμοια μηχανήματα ταυτοποίησης βιομετρικών χαρακτηριστικών;
  • Υπάρχει η γνωμοδότηση για την τήρηση των σχετικών κανόνων και εξακρίβωσή τους από το Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Δ.ΥΠ.Α ;
  • Έχουν ενημερωθεί οι εκπρόσωποι εργαζομένων για τα ανωτέρω ;
  • Η ΟΔΕ αποτελούμενη από έξι υπαλλήλους, υπεύθυνη για την κατάθεση έκθεσης με τις τεχνικές προδιαγραφές (ΑΔΑ: 6ΝΗΜ4691Ω2-Χ4Τ) συμπεριέλαβε τις σχετικές βιομετρικές λειτουργίες και εάν όχι γιατί αποφασίστηκε από την Διοίκηση;

Όλοι οι εκπρόσωποι εργαζομένων πρέπει να καθήσουμε και να αναλύσουμε εκτενώς τα όσα έχουν γίνει και να αξιολογήσουμε τί ακριβώς διακυβεύεται. Δεν γίνεται να παραμένουμε άπρακτοι σε όσα γίνονται ούτε να στέλνουμε μόνο επιστολές νομίζοντας ότι εξαντλήσαμε τις υποχρεώσεις μας στους εργαζόμενους.

Καλούμε την Ομοσπονδία ΟΑΕΔ ως την αντιπροσωπευτικότερη να καλέσει σε κοινή σύσκεψη με τις άλλες δύο Ομοσπονδίες (ΠΟΠΟΚΠ και Εκπαιδευτικών) για να συντονίσουμε μαζικά τις αντιδράσεις μας. Ένα κοινό διεκδικητικό πλαίσιο είναι απαραίτητο να τεθεί με πυρήνα την οικονομική μας ενίσχυση, τις μόνιμες προσλήψεις και την άρση των αδικιών.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΦΩΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ

ΛΙΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΙΜΟΣ, ΣΚΟΥΡΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΣΠΑΘΑΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Τα άρθρα που δημοσιεύουμε δεν απηχούν αναγκαστικά τις απόψεις μας και δεν δεσμεύουν παρά τους συγγραφείς τους. Η δημοσίευσή τους έχει να κάνει όχι με το αν συμφωνούμε με τις θέσεις που υιοθετούν, αλλά με το αν τα κρίνουμε ενδιαφέροντα για τους αναγνώστες μας.