Μεγαλύτερο πληθωριστικό σοκ, χειρότερες μέρες στην αγορά

Της Θεανώς Θειοπούλου
11 Ιουνίου 2022

Ακόμη πιο δύσκολες μέρες, με μεγαλύτερη ακρίβεια, βλέπει η Κεντρική Τράπεζα, αφού αναμένει μεγαλύτερο πληθωρισμό για το 2022, σε σύγκριση με τις προηγούμενες προβλέψεις που είχε δώσει στη δημοσιότητα. Χθες, ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις του Ιουνίου 2022 για τα κύρια μακροοικονομικά μεγέθη στην Κύπρο για τα έτη 2022-2024.

Η ανάπτυξη για το 2022 αναμένεται, από την ΚΤΚ, να ανέλθει στο 2,7%, από 3,6% που ανέμενε τον Ιούνιο και ο πληθωρισμός στο 7%, από 2,5% που ήταν η εντελώς αρχική εκτίμηση. Πριν από ενάμιση μήνα, ωστόσο, οι εκτιμήσεις της Κεντρικής για τον πληθωρισμό ήταν ελαφρώς χαμηλότερες από τις σημερινές, καθώς ο διοικητής Κωνσταντίνος Ηροδότου στην εισαγωγική του ομιλία στην ετήσια έκθεση 2021 είχε πει ανέμενε, με τα δεδομένα εκείνων των ημερών, πληθωρισμό 6,8%.

Η Κεντρική σημειώνει ότι η πορεία ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας, που ξεκίνησε το 2021 μετά τη σταδιακή άρση των περιορισμών για αντιμετώπιση της πανδημίας, έχει σε μεγάλο βαθμό επηρεαστεί αρνητικά, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, από τις επιπτώσεις της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. «Λόγω του πολέμου και των επακόλουθων διεθνών κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσία, αναμένεται να καταγραφούν άμεσες δυσμενείς οικονομικές συνέπειες το 2022, λόγω των σημαντικών αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας και των συνεπακόλουθων αυξήσεων σε τιμές αγαθών και πρώτων υλών, καθώς και των απωλειών στον τουρισμό και στις εξαγωγές υπηρεσιών πέραν του τουρισμού».

Οι έμμεσες δυσμενείς συνέπειες αναμένονται λόγω της χειροτέρευσης της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας και της αυξημένης αβεβαιότητας, εξελίξεις οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά το επιχειρηματικό και καταναλωτικό κλίμα, αναφέρει η Κεντρική. «Η αβεβαιότητα σε σχέση με τις οικονομικές προοπτικές είναι υψηλή, με το εύρος των προαναφερθέντων επιπτώσεων να εξαρτάται από τη διάρκεια του πολέμου και των εκατέρωθεν κυρώσεων. Σε σχέση με τις διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού, εκτιμάται ότι αυτές θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια από ό,τι αναμενόταν σε σχέση με τις προβλέψεις της ΚΤΚ Δεκεμβρίου 2021, με αναμενόμενη πλήρη ομαλοποίηση στο τέλος του 2023».

Σε σχέση με τα μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας, η Κεντρική προβλέπει:

● Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης για το 2022 αναμένεται να καταγράψει επιβράδυνση στο 2,7%, σε σύγκριση με 5,5% το 2021, με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο να καταγράφεται στις καθαρές εξαγωγές. Η εγχώρια ζήτηση (επενδύσεις και ιδιωτική κατανάλωση) προβλέπεται να επιδείξει ανθεκτικότητα, λόγω των προδιαγεγραμμένων επενδύσεων, την επαναλειτουργία της οικονομίας μετά την τελευταία οξεία φάση της πανδημίας, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών, και, εν μέρει, λόγω αξιοποίησης αποταμιεύσεων που συσσωρεύθηκαν κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Η προς τα κάτω αναθεώρηση κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες το 2022, σε σχέση με τις προβλέψεις Δεκεμβρίου 2021, οφείλεται κυρίως στον αντίκτυπο των γεωπολιτικών εξελίξεων στους τομείς του εμπορίου, των μεταφορών, των ξενοδοχείων και εστιατορίων, καθώς και των επαγγελματικών υπηρεσιών. Τα έτη 2023 και 2024 το ΑΕΠ αναμένεται να ανακάμψει στο 3,6% και 3,7%, αντίστοιχα, παρόλο που κάποιες μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις (scarring effects) στον κύκλο εργασιών των τομέων των επαγγελματικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών δεν μπορούν να αποκλειστούν.

● Η ανεργία το 2022 αναμένεται να καταγράψει μείωση στο 6,9% του εργατικού δυναμικού, σε σχέση με 7,5% το 2021, με μικρή προς τα πάνω αναθεώρηση κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με τις προβλέψεις Δεκεμβρίου 2021. Τα επόμενα έτη προβλέπεται πτωτική πορεία, με την ανεργία να αναμένεται να ανέλθει στο 6,3% το 2023 και να συγκλίνει προς συνθήκες πλήρους απασχόλησης το 2024, φθάνοντας στο 5,7%, λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής ανάκαμψης, καθώς και της συνεχιζόμενης προσπάθειας των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης να τοποθετήσουν ανέργους σε κενές θέσεις εργασίας.

Οι προβλέψεις της ΚΤΚ για την ακρίβεια έως και το 2024

Ο πληθωρισμός (εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή, ΕνΔΚΤ) προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά το 2022 στο 7%, από 2,3% το 2021. Η προς τα πάνω αναθεώρηση σε σχέση με την πρόβλεψη 2,5% τον Δεκέμβριο του 2021 ανέρχεται στις 4,5 ποσοστιαίες μονάδες, κυρίως λόγω των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας, καθώς και της διεύρυνσης των πληθωριστικών πιέσεων στις κατηγορίες των υπηρεσιών, των τροφίμων και των βιομηχανικών προϊόντων εξαιρουμένης της ενέργειας. Σταδιακή εξομάλυνση των πληθωριστικών πιέσεων προβλέπεται τα έτη 2023-2024, στο 2,8% και 1,9%, αντίστοιχα. Η μείωση του ΕνΔΤΚ το 2024 κάτω από 2% οφείλεται στην αναμενόμενη σταδιακή διόρθωση στις τιμές πετρελαίου και τροφίμων, σύμφωνα με τις κοινές υποθέσεις εργασίας του ευρωσυστήματος.

Ο δομικός πληθωρισμός, δηλαδή ο πληθωρισμός εξαιρουμένης της ενέργειας και των τροφίμων, αναμένεται στο 4,1% το 2022, σε σχέση με 1,3% το 2021. Το 2023 και 2024, προβλέπεται να καταγράψει διόρθωση και να ανέλθει στο 2,5% και 2,2%, αντίστοιχα.  Αυτό οφείλεται στην αναμενόμενη, εντούτοις βραδεία, ομαλοποίηση των προβλημάτων συμφόρησης στις αλυσίδες εφοδιασμού

Πηγή: philenews.com

Τα άρθρα που δημοσιεύουμε δεν απηχούν αναγκαστικά τις απόψεις μας και δεν δεσμεύουν παρά τους συγγραφείς τους. Η δημοσίευσή τους έχει να κάνει όχι με το αν συμφωνούμε με τις θέσεις που υιοθετούν, αλλά με το αν τα κρίνουμε ενδιαφέροντα για τους αναγνώστες μας.