Η στρατιωτική επέμβαση των καπιταλιστικών χωρών ενάντια στη Σοβιετική Ρωσία και η Ελλάδα (1918-1920)

Του Κώστα Γ. Αυγητίδη
Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή

Παρουσίαση

Η στρατιωτική επέμβαση των καπιταλιστικών χωρών ενάντια στη Σοβιετική Ρωσία και η Ελλάδα (1918-1920) είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, με πολλά και σημαντικά στοιχεία, που ίσως, για πρώτη φορά δημοσιεύονται με αυτό τον τρόπο. Η συλλογή των στοιχείων είναι πολύ μελετημένη και συστηματική και η παράθεσή τους βοηθά στην κατανόηση ή, τουλάχιστο, στην πληρέστερη κατανόηση όχι μόνο της συγκεκριμένης εκστρατείας, αλλά και άλλων προβλημάτων της ελληνικής ιστορίας.
Πολύ ωφέλιμο είναι το ίδιο το γεγονός της παράθεσης των στοιχείων, γιατί ενημερώνει τον αναγνώστη του και για κάτι πολύ σημαντικό και όχι πολύ γνωστό: Ότι πολύ σημαντικοί πολιτικοί ή ακόμη και φιλολογικοί παράγοντες της αστικής τάξης έχουν γράψει σημαντικά έργα για την εκστρατεία αυτή. Η πρόσβαση του συγγραφέα στα κρατικά και κομματικά αρχεία της Οδησσού και η αξιοποίηση αρκετών πληροφοριών, όπως και η εκτενής βιβλιογραφία καθιστούν το βιβλίο ως μια σημαντική πηγή πληροφόρησης για πλευρές αυτής της εκστρατείας που δεν είναι ευρύτερα γνωστές. Και από την άποψη αυτή αποτελεί το βιβλίο αυτό ντοκουμέντο προορισμένο να αξιοποιηθεί από τους μελετητές της Ιστορίας. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
– Η Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση
– Ο πόλεμος και η ειρήνη
– Η απόφαση και η έναρξη της στρατιωτικής επέμβασης
– Τα οικονομικοπολιτικά κίνητρα της στρατιωτικής επέμβασης του διεθνούς ιμπεριαλισμού για την κατάλυση της σοβιετικής εξουσίας (1918-1920)
– Ο εμφύλιος πόλεμος
– Τα επιχειρήματα δικαιολόγησης της στρατιωτικής επέμβασης
– Η πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης και η στρατιωτική επέμβαση
– Η συμμετοχή της Ελλάδας στην εκστρατεία της Ουκρανίας και οι εδαφικές διεκδικήσεις
– Η προετοιμασία της αποστολής
– Το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα
– Πολεμικές επιχειρήσεις
– Πώς συμπεριφέρονταν οι σύμμαχοι προς τους Έλληνες στρατιώτες
– Η δυσαρέσκεια και οι διαμαρτυρίες στις τάξεις του ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος
– Η στάση του Κόκκινου Στρατού απέναντι στους Έλληνες στρατιώτες
– Το μπούμερανγκ της συμμετοχής του ελληνικού στρατού στην αντισοβιετική στρατιωτική επέμβαση
– Η ηθική, διπλωματική και υλική βοήθεια των καπιταλιστικών χωρών στην εσωτερική ρωσική αντεπανάσταση
– Η συμμετοχή του συμμαχικού στόλου στο έργο εξόντωσης της σοβιετικής εξουσίας
– Οι σχέσεις της σοβιετικής εξουσίας προς τους Έλληνες της Ρωσίας την περίοδο της ουκρανικής εκστρατείας
– Οι σχέσεις των επεμβασιών προς τους λαούς της Σοβιετικής Ρωσίας
– Το έργο της διαφώτισης στις τάξεις των συμμαχικών στρατευμάτων της ένοπλης επέμβασης
– Το διεθνές κίνημα αλληλεγγύης προς τη Σοβιετική Ρωσία
– Η παλιννόστηση των Ελλήνων της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επέμβασης
– Η αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων από το σοβιετικό έδαφος
– Οι απώλειες του ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος
– Οι καταστροφικές οικονομικές επιπτώσεις της στρατιωτικής επέμβασης
– Οι παράγοντες της νίκης της σοβιετικής εξουσίας
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Πηγή: www.politeianet.gr

Διαβάστε επίσης

Ο στρατός μας που πήγε στην Κριμαία