Εγκληματίες στον Δήμο Αθηναίων

Μια από τις μεγαλύτερες απειλές για την υγεία και την επιβίωση ακόμα των μισών Ελλήνων είναι η απουσία πράσινου στο λεκανοπέδιο. Και όμως, ο Δήμος Αθηναίων επιδίδεται σε δραστηριότητες καταστροφής του. Και η κοινωνία το ανέχεται.

Δ.Κ

«Καρατομούν τα αστικά δέντρα με το κλάδεμα»: Καταστροφή σε πλατείες και δρόμους

Περιβαλλοντικές και φιλοζωικές οργανώσεις διαμαρτύρονται με κοινή επιστολή τους για το ακραίο κλάδεμα των αστικών δέντρων, κάνοντας λόγο για «καρατομημένα δέντρα» στην Αθήνα και άλλους δήμους στην Ελλάδα.

«Τις τελευταίες μέρες οι κάτοικοι της Αθήνας και πολλών άλλων δήμων της Ελλάδας εκπλήσσονται δυσάρεστα, βλέποντας κυριολεκτικά καρατομημένα τα δέντρα στις πλατείες και στους δρόμους. Οι χώροι πρασίνου με τα μεγάλα δέντρα και με τη βιοποικιλότητα που φιλοξενούν, αποτελούν σημαντικότατα συστατικά στοιχεία της φύσης μέσα στις πόλεις» σημειώνουν 30 οργανώσεις.

«Τα δέντρα προσφέρουν πλήθος αναντικατάστατων οικοσυστημικών υπηρεσιών: ρύθμιση του μικροκλίματος, απορρόφηση αέριων ρύπων, αισθητική απόλαυση και αναψυχή, προστασία από τις πλημμύρες, θερινή σκίαση κλπ. Επιπλέον, κατά τους εαρινούς μήνες αποτελούν θέσεις φωλιάσματος για πολλά είδη πουλιών που ζουν στις πόλεις μας», προσθέτουν, επισημαίνοντας πως σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία (2009/147) για τη διατήρηση των άγριων πουλιών, που ορίζει ότι απαγορεύεται κάθε καταστροφή ή βλάβη των φωλιών και των αυγών των πουλιών.

«Ως εκ τούτου, η ζημιογόνος πρακτική του κλαδέματος αυτού κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου των πουλιών, δεν είναι απλώς μία απαράδεκτη πράξη αλλά επιπλέον είναι και παράνομη», προσθέτουν η ΑΝΙΜΑ, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Καλλιστώ, η Φιλοδασική Ένωση Αθηνών, και πολλές ακόμα οργανώσεις.

Παράλληλα, κρίνουν απαραίτητο να απαγορευτεί οποιοδήποτε κλάδεμα δέντρων κατά την περίοδο της φωλεοποίησης των πουλιών και της ανάπτυξης των νεοσσών τους, δηλαδή κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση τους:

Τις τελευταίες μέρες οι κάτοικοι πολλών δήμων της Ελλάδας εκπλήσσονται δυσάρεστα, βλέποντας κυριολεκτικά καρατομημένα τα δέντρα στις πλατείες και στους δρόμους.

Οι χώροι πρασίνου με τα μεγάλα δέντρα και με τη βιοποικιλότητα που φιλοξενούν, αποτελούν σημαντικότατα συστατικά στοιχεία της φύσης μέσα στις πόλεις. Τα δέντρα προσφέρουν πλήθος αναντικατάστατων οικοσυστημικών υπηρεσιών: ρύθμιση του μικροκλίματος, απορρόφηση αέριων ρύπων, αισθητική απόλαυση και αναψυχή, προστασία από τις πλημμύρες, θερινή σκίαση κλπ. Επιπλέον, κατά τους εαρινούς μήνες αποτελούν θέσεις φωλιάσματος για πολλά είδη πουλιών που ζουν στις πόλεις μας.

Οι δήμοι που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των χώρων πρασίνου και για τη φροντίδα των δέντρων φαίνεται να αγνοούν όλα τα παραπάνω. Τα δέντρα κλαδεύονται με τρόπο τόσο δραστικό, που απομένει σχεδόν μόνο ο κορμός. Αφαιρείται όλη η κόμη τους και αυτό που μένει είναι μια εικόνα ακρωτηριασμένων και καρατομημένων δέντρων, που έχουν απωλέσει εντελώς το φυσικό σχήμα τους. Ακόμα χειρότερα, όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στην άνοιξη, δηλαδή στην εποχή κατά την οποία τα πουλιά έχουν ήδη φωλιές, με αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός αυγών ή και νεοσσών να πέφτει στο έδαφος, με μοιραία συνήθως κατάληξη.

Υπενθυμίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/147 για τη διατήρηση των άγριων πουλιών ορίζει στο άρθρο 5 ότι απαγορεύεται κάθε καταστροφή ή βλάβη των φωλιών και των αυγών των πουλιών. Ως εκ τούτου, η ζημιογόνος πρακτική του κλαδέματος αυτού κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου των πουλιών, δεν είναι απλώς μία απαράδεκτη πράξη αλλά επιπλέον είναι και παράνομη.
Επίσης, η νέα «Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πρώτη φορά αναγνωρίζει ξεκάθαρα τη σημασία του αστικού περιβάλλοντος στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, κάνοντας λόγο για την ανάγκη οικολογικού προσανατολισμού των αστικών περιοχών και θέτοντας ως στόχο να επιστρέψει η φύση στις πόλεις.

Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε επιβεβλημένο να αλλάξει άμεσα η προσέγγιση του ζητήματος του αστικού πρασίνου από τους Δήμους και την πολιτεία.

Συγκεκριμένα ζητάμε:

1. Όλοι όσοι αναλαμβάνουν εργασίες κλαδέματος δέντρων από τους δήμους πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση – να έχουν διδαχθεί τεχνικές δενδροκομίας.

2. Να καταρτιστεί ένας οδηγός για τις κλαδεύσεις ο οποίος θα πρέπει υποχρεωτικά, μέσω νομοθετικής ρύθμισης, να εφαρμόζεται από όλες τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες που προβαίνουν σε κλαδέματα. Ο οδηγός αυτός σε γενικές γραμμές πρέπει να ορίζει: α) ποια είδη δέντρων πρέπει να κλαδεύονται στο αστικό περιβάλλον και πότε, σύμφωνα με τις αρχές δενδροκομίας, β) τους ενδεδειγμένους τρόπους κλαδέματος ώστε τα δέντρα να διατηρούν την υγεία τους και ταυτόχρονα να συνεχίσουν να παρέχουν τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που προσφέρουν (ρύθμιση μικροκλίματος, σκίαση, μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, διατήρηση των αισθητικών και οικολογικών τους λειτουργιών).

3. Μέσω νομοθετικής ρύθμισης, να απαγορευτεί οποιοδήποτε κλάδεμα δέντρων κατά την περίοδο της φωλεοποίησης των πουλιών και της ανάπτυξης των νεοσσών τους, δηλαδή κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο.

Οι συνυπογράφουσες οργανώσεις:

1. Αλκυόνη – Aegean Wildlife Hospital – Πάρος
2. ΑΝΙΜΑ – Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής
3. Αρίων
4. ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ – ARCTUROS
5. SaveWild – Δίκτυο για την Προστασία της Άγριας Ζωής
6. Δράση για την Άγρια Ζωή/ Action for wildlife
7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
8. Προστασία της Φύσης (Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης)
9. Elliniki Ornithologiki Etaireiagiki Etaireia
10. Εταιρεία Φίλων του Εθνικού Κήπου
11. ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ – ΠΑΤΡΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ” Ο ΝΗΡΕΑΣ”
12. Ιάνθη
13. Καλλιστώ
14. Κίνηση Πολιτών για την Προστασία του Φιλοπάππoy
15. Κοινο_Τοπία
16. Οικολογική Συμμαχία
17. Οικολογική Αφύπνιση-Natura di Zante
18. Ecological Recycling Society – Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης
19. Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία – Hellenic Animal Welfare Federation
20. Παρατηρητήριο Πειραϊκής
21. Σύλλογος Πολιτών υπέρ των Ρεμάτων – ΡΟΗ
22. Σύλλογος Τουλίπα Γουλιμή
23. Φιλοδασική Ένωση Αθηνών
24. Φίλοι της Φύσης – NatureFriends Greece
25. Cut it Right – Ενεργοί Πολίτες για την Προστασία των Δέντρων
26. Mamagea
27. MEDASSET-Mediterranean Association to Save the Sea Turtles
28. Mediterranean Institute for Nature and Anthropos (MEDINA)
29. MOm – Monachus monachus
30. SaveYourHood

Πηγή: kosmodromio.gr

Τα άρθρα που δημοσιεύουμε δεν απηχούν αναγκαστικά τις απόψεις μας και δεν δεσμεύουν παρά τους συγγραφείς τους. Η δημοσίευσή τους έχει να κάνει όχι με το αν συμφωνούμε με τις θέσεις που υιοθετούν, αλλά με το αν τα κρίνουμε ενδιαφέροντα για τους αναγνώστες μας.