Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ – Μίκης Θεοδωράκης

Στιχουργός Μάνος Ελευθερίου
Συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης
Ερμηνεία Μίκης Θεοδωράκης