Γράμμα από τη Λευκωσία

Από τον φίλο του ιστολογίου Σ.Κ. πήραμε το εξής γράμμα για το Κόσοβο και την Κύπρο:

Μήπως οι άθλιοι έχουν τροχειοδρομήσει διαδικασίαν αναγνωρίσεως τού παρανόμου μορφώματος τού Κοσόβου;

Απίστευτες εξελίξεις. Οι εν Λευκωσία και εν Αθήναις ελίτ επιχειρούν μετά μανίας να διαλύσουν την Κυπριακή Δημοκρατία το συντομώτερο δυνατό…

Οι άρχοντες της Κυπριακής Δημοκρατίας, πέραν τών πολλών άλλων αθλίων και απεχθών των πράξεων και/ ή παραλείψεων, μήπως (εν συμπλεύσει προς τούς άρχοντας της Ελληνικής Δημοκρατίας) έχουν τροχειοδρομήσει διαδικασίαν αναγνωρίσεως τού παρανόμου μορφώματος τού Κοσόβου; Εάν είχαν ίχνος, έστω, πατριωτικής συνείδησης και/ή λογικής, δέν θα επέτρεπαν τέτοιες (δείτε κατωτέρω) αθλητικες συναντήσεις, και όπου θα είχεν ισχύ το Κυπριακόν βέτο στην ΕΕ προς αντιμετώπισιν οιασδήποτε πράξεως υποθάλψεως της παρανομίας εν σχέσει προς το μόρφωμα τούτο, θα το ασκούσαν… Πέραν τού ότι η συμπεριφορά των αύτη παραβιάζει το διεθνές δίκαιον και προσβάλλει το φίλον σερβικόν έθνος, δέν αντιλαμβάνονται άραγε, ότι μη σθεναρά και ακλόνητος στάσις εναντίον τού παρανόμου τούτου μορφώματος σημαίνει ΚΑΙ ΥΠΟΘΑΛΨΙΝ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ τού νομικώς ακύρου μορφώματος εις το παρανόμως κατεχόμενον τμήμα της επικρατείας της Κυπριακής Δημοκρατίας;

————————————-

Handball, 3.6.2021, Kosovo v. Cyprus
https://www.eurohandball.com/en/match/202212010101001/kosovo-cyprus/

—————————————–

LIVE – Cyprus v Kosovo | FIBA Women’s European Championship for Small Countries 2021

Scheduled for Jul 20, 2021*

https://www.youtube.com/watch?v=RdvwyoGl_Hc

* Πέραν τού ότι επ’ ουδενί έπρεπε να γίνη τοιαύτη συνάντησις, η επιλεγείσα ημερομηνία είναι διά να εορτασθή άραγε η από 20ής Ιουλίου 1974 έναρξη της δευτέρης φάσεως** της συνεχιζομένης μέχρι τώρα τουρκική επιδρομής;

** η πρώτη φάση της τουρκικής επιδρομής εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας άρχισε τον Δεκέβριο 1963 και συνεχιζόταν μέχρι ενάρξεως της δευτέρας φάσεως.

Σ.Κ.

Τα άρθρα που δημοσιεύουμε δεν απηχούν αναγκαστικά τις απόψεις μας και δεν δεσμεύουν παρά τους συγγραφείς τους. Η δημοσίευσή τους έχει να κάνει όχι με το αν συμφωνούμε με τις θέσεις που υιοθετούν, αλλά με το αν τα κρίνουμε ενδιαφέροντα για τους αναγνώστες μας.