Κρίσεις Κύπρου – Ελλάδας, κρίση ελληνικής και κυπριακής διπλωματίας

16 Ιουλίου 2021
Ανιχνεύσεις, Εκτός πλαισίου

Συζητάνε:
Δ. Κωνσταντακόπουλος, Δημοσιογράφος, συγγραφέας
Ι. Σιεκέρσαββας, Πρόεδρος “Αδούλωτης Κερύνειας”
Μ. Σιζόπουλος, Πρόεδρος του Κόμματος ΕΔΕΚ
Συντονίζει ο Σταύρος Καλεντερίδης