Οι Ισραηλινοί πιλότοι δεν πολυσυμπαθούν διάβασμα και βιβλιοπωλεία

Gaza’s largest bookstore destroyed by Israeli airstrike

19 May 2021

“I stopped eating so that I could afford to open the shop.”

The owner of Gaza’s largest bookstore, Shaban Aslim, stands in front of the rubble of his bookstore which was destroyed by an Israeli airstrike.