Εκδήλωση: Η πενταμερής διάσκεψη της Γενεύης και η πορεία του Κυπριακού προβλήματος

Το Κυπριακό Κέντρο Μελετών (ΚΥ.ΚΕ.Μ.) και η διαδικτυακή εφημερίδα ΝΕΑ ΠΟΛΙΣ σας προσκαλούν στη διαδικτυακή συζήτηση με θέμα

Η ΠΕΝΤΑΜΕΡΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Τρίτη 11 Μαΐου 2021, 19:00 – 20:30