Το θράσος της Γενεύης

Σενέρ Λεβέντ
Πολίτης
30 Απριλίου 2021

Ήρθε το 1974.
Χτύπησε.
Σκότωσε.
Έδιωξε.
Κατέκτησε το μισό νησί.
Μετέφερε πληθυσμό.
Έδωσε υπηκοότητα στον πληθυσμό που μετέφερε.
Διένειμε σε αυτούς τα ελληνοκυπριακά εδάφη που κατέκτησε.
Ύστερα έδωσε ψεύτικους τίτλους ιδιοκτησίας για τα εδάφη που κατέκτησε.
Ο πληθυσμός που μετέφερε έγινε μερικές φορές πολλαπλάσιος του ντόπιου πληθυσμού.
Ίδρυσε ένα κράτος μαριονέτα.
Μια βουλή μαριονέτα.
Μια κυβέρνηση μαριονέτα.
Έβαλε έναν πρόεδρο της δημοκρατίας μαριονέτα.
Και τώρα απαιτεί αναγνώριση από…

Διαβάστε τη συνέχεια στο forum.agora-dialogue.com