#ZeroCovid | Ο στόχος είναι ένας: Μηδενικά νέα κρούσματα. Για ένα αλληλέγγυο ευρωπαϊκό Shutdown.

Sign the call to action WeAct!

Σχεδόν ένα χρόνο μετά την αρχή της πανδημίας, ολόκληρη η Ευρώπη βρίσκεται σε μία εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν καθημερινά εξ’ αιτίας του νέου ιού και πολύ περισσότεροι ασθενούν. Ο νέος κορωνοϊός COVID-19 εξαπλώνεται εξαιρετικά γρήγορα και επιταχύνεται περαιτέρω από τις νέες μεταλλάξεις του. Οι πολιτικές των επί μέρους κυβερνήσεων δεν αρκούν: Παρατείνουν την πανδημία, αντί να την τερματίζουν, και θέτουν ζωές σε κίνδυνο.

Η στρατηγική αναχαίτισης της πανδημίας “flatten the curve – ίσιωμα της επιδημικής καμπύλης» αποτυγχάνει. Έχει περιορίσει δραστικά την καθημερινότητα, αλλά παρ’ όλ’ αυτά έχει ως αποτέλεσμα εκατομμύρια νέων κρουσμάτων και δεκάδες χιλιάδες νεκρά άτομα. Χρειαζόμαστε εδώ και τώρα μία δραστική αλλαγή στρατηγικής: κανένας «έλεγχος» της πανδημίας, αλλά το τέλος και η αναχαίτισή της.  Ο στόχος δεν πρέπει να είναι τα 200, 50 ή 25, αλλά τα 0 νέα κρούσματα.

Χρειαζόμαστε άμεσα μία κοινή στρατηγική στην Ευρώπη, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την πανδημία. Η πολιτική των εμβολιασμών δεν επαρκεί αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπίσουμε τα μεταλλαγμένα στελέχη του ιού, και ειδικότερα όταν ο περιορισμός της ιδιωτικής ζωής και του ελεύθερου χρόνου συνοδεύεται από συνέχιση λειτουργίας της οικονομίας. Εμμένουμε στη θέση, ότι οι νέες μολύνσεις πρέπει να μειωθούν σημαντικά σε τέτοιο βαθμό, μέχρις ότου είμαστε σε θέση κάθε νέα εστία κρουσμάτων να μπορεί να εντοπίζεται. Η πρόσφατη εμπειρία από την αποφασιστική και δυναμική παρέμβαση ορισμένων κρατών, έχει δείξει και αποδείξει ότι η διάδοση του ιού είναι δυνατόν να περιοριστεί σημαντικά ή να ανακοπεί.

Το κάλεσμά μας αποτελεί συνέχεια του διεθνούς καλέσματος που απηύθυναν επιστήμονες στις 19 Δεκεμβρίου 2020 με θέμα το συστηματικό περιορισμό της πανδημίας του Covid-19 στην Ευρώπη. Είμαστε πεπεισμέν# ότι ένας περιορισμός της διασποράς του ιού Sars-CoV-2 μπορεί να επιτύχει μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τα αντίστοιχα μέτρα είναι σύντονα και λαμβάνονται με γνώμονα την κοινωνική αλληλεγγύη. Γι’ αυτό το λόγο, απαιτούμε αδιαπραγμάτευτα μία σειρά κοινωνικών μέτρων.

1. Συλλογικός εκμηδενισμός των κρουσμάτων: Ο πρώτος στόχος, είναι να περιορίσουμε τα νέα κρούσματα στο μηδέν. Για να αποφύγουμε ένα φαινόμενο πίνγκ-πονγκ μεταξύ των διαφόρων κρατών και περιφερειών, θα πρέπει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να δράσουν γρήγορα και ταυτόχρονα. Όταν και μόνο αυτό επιτευχθεί, η σταδιακή άρση κάποιων εκ των περιορισμών, θα μπορούσε να συμβεί σε ένα δεύτερο χρόνο. Όταν τα νέα κρούσματα είναι πλέον λιγοστά, θα πρέπει να χαραχτεί μία κατάλληλη στρατηγική, ούτως ώστε να διατηρήσει την κατάσταση σταθερή και να προωθήσει την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση νέων τοπικών εστιών μόλυνσης. Σαν τρίτο βήμα, χρειαζόμαστε ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, που θα συμπεριλαμβάνει τοπικά και εθνικά σχέδια δράσης. Αυτά θα απαρτίζονται μεταξύ άλλων, από στρατηγικές πρόληψης και εμβολιασμού, προστασίας ευάλωτων ομάδων και υποστήριξης των ανθρώπων, που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία.

Προϋπόθεση επίτευξης αυτού του στόχου είναι ένα συλλογικό διάλειμμα κάποιων εβδομάδων από κάθε δραστηριότητα.  Shutdown σημαίνει: περιορίζουμε τις κοντινές επαφές μας στο ελάχιστο δυνατό – συμπεριλαμβανομένης της αποφυγής της εργασίας! Οι διάφορες πολιτικές είναι καταδικασμένες να αποτύχουν όταν εστιάζουν μόνο στον ελεύθερο χρόνο και τον ιδιωτικό βίο, αλλά τα άτομα συνεχίζουν να πρέπει να εργάζονται. Θα πρέπει να σταματήσει κάθε – μη απαραίτητος για την κοινωνία – τομέας της οικονομίας για ένα σύντομο διάστημα. Εργοστάσια, γραφεία, εταιρίες, εργοτάξια, σχολεία πρέπει να να κλείσουν και οι εργάτ# να μην είναι υποχρεωμέν# να πάνε στη δουλειά. Η παύση αυτή θα πρέπει να διαρκέσει μέχρι να επιτευχθούν οι προαναφερθέντες στόχοι. Απαραίτητο και αναπόσπαστο κομμάτι, είναι οι αποφάσεις για την αναστολή λειτουργίας και προάσπισης της υγείας των εργατ#ν να ληφθούν «από τα κάτω», και δη από τα ίδια τα άτομα που εργάζονται. Με αυτό το κάλεσμα απαιτούμε από τα εργατικά σωματεία να παρέμβουν και να υποστηρίξουν αποφασιστικά τ# εργαζόμεν#  και την υγεία τους και να συμβάλλουν στην απαραίτητη αυτή συλλογική αποχή από την εργασία.

2. Να μην αφήσουμε κανένα άτομο πίσω! Μόνο τα άτομα που απολαμβάνουν οικονομική ασφάλεια κι έχουν εξασφαλισμένη την επιβίωσή τους μπορούν πράγματι να παραμείνουν στο σπίτι τους. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητο ένα διευρυμένο και πλήρες πρόγραμμα διάσωσης για όλους. Αυτοί που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τα έως τώρα lock-downs είναι άτομα που ζουν σε επισφαλείς συνθήκες – όπως άτομα με χαμηλό εισόδημα, άτομα σε επιβαρυμένες συνθήκες διαβίωσης (χωρίς την πολυτέλεια να μένουν σε δικό τους δωμάτιο/διαμέρισμα), άτομα που υφίστανται βία, άστεγα άτομα και πρόσφυγες. Οι δομές και τα άσυλα αστέγων και προσφύγων πρέπει να κλείσουν και να διασφαλιστούν οι αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλ#.

3. Άμεση επέκταση κι επενδύσεις στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης: Οι δημόσιοι φορείς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής υπηρεσιών υγείας πρέπει να επεκταθούν, μέσω των κατάλληλων επενδύσεων και προσλήψεων, άμεσα και αποτελεσματικά. Αυτό αφορά και φορείς που είναι επιφορτισμένοι με τον εντοπισμό των επαφών κρουσμάτων. Χρειάζονται άμεσες προσλήψεις σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό άμεσα. Οι αμοιβές και οι μισθοί πρέπει να αυξηθούν. Άτομα και φορείς, ιδιωτικοί ή δημόσιοι, με κερδοσκοπικό ενδιαφέρον θέτουν συνεχώς σε κίνδυνο τη συλλογική υγεία. Απαιτούμε την άμεση ανάκληση ιδιωτικοποιήσεων και αναστολής λειτουργίας φορέων στο χώρο της υγείας. Η επιδότηση των νοσοκομείων με βάση των αριθμό των ασθενών και εισαγωγών θα πρέπει άμεσα να αντικατασταθεί με πραγματική αποζημίωση όλων των εξόδων λειτουργίας.

4. Τα εμβόλια είναι δημόσια και παγκόσμια αγαθά: Μία παγκόσμια πανδημία μπορεί να ξεπεραστεί μόνο σε παγκόσμια κλίμακα. Δημόσιοι και ιδιωτικοί εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να προετοιμαστούν άμεσα και να διασφαλίσουν επαρκή παραγωγή εμβολίων. Επίσης, θα πρέπει να παραιτηθούν από ή να τους απαγορευτεί κάθε απαίτηση κέρδους. Τα εμβόλια είναι αποτέλεσμα δημιουργικής συνεργασίας πολλών ατόμων και επιστημόνων και ανήκουν στην ανθρωπότητα.

5. Αλληλέγγυα χρηματοδότηση με κοινωνικό χαρακτήρα: Τα απαραίτητα μέτρα και οι προαναφερθείσες προτάσεις κοστίζουν λεφτά. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες έχουν συγκεντρώσει τεράστιο πλούτο, ο οποίος βρίσκεται στα χέρια των ολίγων. Με αυτό τον πλούτο θα μπορούσαν με ευκολία να αποζημιωθούν οι εργάτ# που απέχουν από την εργασία τους και να χρηματοδοτηθούν οι υπόλοιπες προτάσεις. Γι’ αυτό το σκοπό, απαιτούμε επιπροσθέτως την εγκαθίδρυση ενός ευρωπαϊκού Covid-φόρου αλληλεγγύης που θα επιβαρύνει τον πλούτο, τα κέρδη επιχειρήσεων, τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές και τα υψηλότερα εισοδήματα.

Θεωρούμε απαραίτητο να ξεπεράσουμε την πολιτική παράλυση που έχει επέλθει σε σχέση με την πανδημία. Θέλουμε να κινητοποιηθούμε στις χώρες D-A-CH (Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία) και να διεκδικήσουμε με αλληλέγγυο τρόπο καλύτερες συνθήκες για την υλοποίηση της ZeroCovid στρατηγικής. Όπως οι σύντροφ# μας στην Αγγλία, ξέρουμε ότι πρέπει να ριζοσπαστικοποιηθούμε με στόχο τη διασφάλιση της υγείας απέναντι σε βραχυπρόθεσμα οικονομικά συμφέροντα και μεγάλα τμήματα της πολιτικής ηγεσίας.

Η προστασία της υγείας και αντιμετώπισης της πανδημίας από τη μία, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υπέρασπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, από την άλλη. Η δημοκρατία χωρίς δημόσια υγεία είναι άχρηστη και κυνική. Η δημόσια υγεία χωρίς δημοκρατία οδηγεί σε αυταρχισμό και απολυταρχία. Ο συνδυασμός της δημοκρατίας και της δημόσιας υγείας είναι το κλειδί που θα οδηγήσει σε μία αλληλέγγυα ZeroCovid στρατηγική.

12 Ιανουαρίου 2021.

Christina Zacharias, Krankenpflegerin, Karlsruhe

Christine Kornprobst, Intensivfachpflegekraft, München

Georg Restle, Journalist

Roman Hergarten, Altenpfleger, Aachen

Natascha Sadr Haghighian, Künstlerin, Berlin

Raúl Krauthausen, Abilitywatch e.V., Berlin

Margarete Stokowski, Autorin, Berlin

Anne Imhof, Künstlerin, Berlin

Luise Braun, Gesundheits- und Krankenpflegerin, Universitätsklinikum des Saarlandes

Leander Sukov, Vize-Präsident des deutschen PEN-Zentrums / Stellvertretender Bundesvorsitzender des Verbandes dt. Schriftsteller:innen

Brice Touilloux, Médecin-assistant en pneumologie / Assistenzarzt für Pneumologie, Lausanne

Andreas Gangl, Amazon-Beschäftigter und Gewerkschaftler, Bad Hersfeld

Luisa Neubauer, Klimaaktivistin, Berlin

Hengameh Yaghoobifarah, Journalist_in & Schriftsteller_in, Berlin

Mario Sixtus, Filmemacher und Autor, Berlin

Stefanie Sargnagel, Autorin, Wien

Wolfgang Hagen, Internist, Wien

Christian Y. Schmidt, Schriftsteller, Berlin und Peking

Stefan Jarosch, Arzt, Sea-Watch, Berlin

Natascha Strobl, Politikwissenschafterin, Wien

Sharon Dodua Otoo, Autorin, Berlin

Ben Mertens, Pflegeassistent, Kassel

Lars Dieckmann, igbau Gewerkschaftssekretär, Frankfurt

Bini Adamczak, Autorin, Berlin

Manja Präkels, Autorin und Musikerin, Berlin

Ferat Ali Kocak @der_neukoellner, antirassistischer und antifaschistischer Aktivist

Denice Bourbon, Autorin/Entertainerin, Wien

Lena Scheuten, Assistenz für Menschen mit Behinderung, Berlin

Prof. Dr. Rahel Jaeggi, Philosophin, Humboldt Universität Berlin

Can Gülcü, Kulturarbeiter, Wien

Emily Laquer, Aktivistin, Hamburg

Dr. Daniela Litzlbauer, HNO-Ärztin, Niederösterreich

Tanja Kämper, Pflege und Assistenz, Hamburg

Stéfanie Prezioso, Schweizer Nationalrätin/Conseillère nationale, Genf

Daniel Lenski, persönlicher Assistent in der 1:1 Pflege, Berlin

Rolf Becker, Schauspieler, ver.di OVV Hamburg

Prof. Dr. Manuela Bojadzijev, Humboldt Universität Berlin

Mirko Leßmann, Notfallsanitäter, Hamburg

Brigitte Faber, Politische Interessenvertretung behinderter Frauen im Weibernetz e.V., Kassel

Dr. Antje Schrupp, Politikwissenschaftlerin und Journalistin, Frankfurt am Main

Ted Gaier, Musiker (Die Goldenen Zitronen), Hamburg

Verena Kreilinger, Medienwissenschaftlerin, Braunau

Christian Zeller, Professor für Wirtschaftsgeographie, Universität Salzburg

Teresa Bücker, Autorin, Berlin

Rebecca Maskos, Psychologin, freie Journalistin mit Schwerpunkt Behindertenpolitik, Berlin

Inge Hannemann, Lüneburg

Eva von Redecker, Philosophin, Universität Verona

Anne Trompa, Lehrerin & GEW, Berlin

Angelica Lepori Sergi, Kantonsparlamentarierin, Bellinzona (Schweiz)

Daniel Loick, Philosoph, Amsterdam

Stephan Anpalagan, Journalist, Wuppertal

Prof. Dr. Fabian Virchow, Düsseldorf

Daniela Colette, Internistin, Bochum, NRW

Maik Günther, Johanniter im ärztlichen Notdienst, Oldenburg

Emanuel Wyler, Molekularbiologe, Berlin

Maren Kaminski, Gewerkschaftssekretärin, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)Hannover

Dr. Andrej Holm, Sozialwissenschaftler, Berlin

Prof. Dr. Thomas Kuczynski, Berlin

Prof. Dr. Hauke Brunkhorst, Institut für Gesellschaftswissenschaften und Theologie, Universität Flensburg

Leo Fischer, Satiriker/Autor

Şeyda Kurt, freie Journalistin, Berlin/Köln

Toni Leßmann, Fachkrankenpfleger Geriatrie, Stationsleitung COVID19 Station, Hamburg

Linus Neumann, Podcaster Logbuch:netzpolitik, IT-Consultant, Berlin

Matthias Huser, Film/Theater Autor/Regisseur, Zürich

Sophie Sumburane, Schriftstellerin / Mitglied PEN-Zentrum, Potsdam

Karla Schulze, Apothekerin, Berlin

Alexandra Illner, Angestellte Laborservice, Berlin

Dr. med. Elisa Stein, Ärztin und Aktivistin, Berlin

Indre Illig, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Berlin

Dina Bor, Gesundheits- und Krankenpflegerin, Universitätsklinikum Mannheim⁸

Veronika Kracher, Autorin, Frankfurt am Main

Prof. Dr. Marianne Hirschberg, Universität Kassel, Behinderung, Inklusion und Soziale Teilhabe

Jan Ole Arps, Redakteur ak – analyse & kritik, Berlin

Ulrike Feis, Heilerziehungspflegerin, Nürnberg

Ruben Neugebauer, Sea-Watch, Berlin

David Sagner, Bezirksrat, Wien

Constantin Grosch, Abilitywatch e.V., Hameln

Silvia Hafkus, Lehrerin, Personalrätin/GEW

Jens Friebe, Musiker, Berlin

Fridolin Welti, stellvertretender Betriebsratsvositzender LHS Lebenshilfe in der Schule gGmbH, Berlin

Dr. Bernhard Knierim, Werder (Havel), Biophysiker, Politikberater und Autor

Matthias Meisner, Journalist und Buchautor, Berlin

Paula Knieper, Lehrerin & GEW, Berlin

Regina Stosch, Soziologin, Bildung und Beratung, Berlin

Katharina Schwabedissen, Gewerkschaftssekretärin, NRW

Klaus Pickshaus, Publizist, ehemaliger Mitarbeiter beim Vorstand der IG Metall

Stephan Weigand, freier Publizist, Berlin

Dr. Simone Claar, Politikwissenschaftlerin, Frankfurt am Main

Halimah El Azem, Unternehmerin & Designerin, Berlin

Kornelia Kugler, Filmemacherin, Berlin

Erkan Dinar, Gewerkschaftsaktivist

Simone Barrientos, MdB und Kulturschaffende

Katharina Steininger, Ärztin, Berlin

Gabriele Schmidt, Leiterin, ver.di Landesbezirk NRW

Larissa Bender, Übersetzerin, Köln

Prof. Dr. Christian Haasen, VDÄÄ Hamburg

Lisa Rosa, Lehrerin, Dozentin, Pensionärin

Poliklinik Veddel, Hamburg

Minh Thu Tran, Journalistin und Podcasterin (Rice&Shine)

Sebastian Bertram, Fachjournalist Medizin

Johanna Henatsch, Ärztin, Berlin

Dr. Utz Anhalt, Historiker und Wissenschaftlicher Journalist

Dr. Jule Govrin, Philosophin, Berlin

Christian Oechslein, Altenpfleger, Gunzenhausen

Constantin Nestler, Arzt, Berlin

Dr. Kendra Briken, Senior lecturer, University of Strathclyde, Glasgow, UK

Prof. Dr. Robin Celikates, Freie Universität Berlin

Charlotte Eifler, Bildende Kuenstlerin/Kuenstlerische Mitarbeiterin HfG Karlsruhe, Leipzig

Gilda Sahebi, Journalistin, Berlin

Toivo Franzki, Student, Rettungssanitäter und Fahrer im Hausnotruf; Erlangen

Anna Friedrich, Naturfreundejugend Berlin

Konstanze Schmitt, Künstlerin, Berlin

Dr. Winfried Wolf, Chefredakteur Lunapark21

Torsun Burkhardt, Egotronic, Berlin

Prof. Dr. Sabine Hark, TU Berlin/Zentrum für Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung (ZIFG)

Frederick Neuhouser, Barnard College, Columbia University

Anne Roth, Politologin, Netzpolitik-Referentin, Berlin

Julia Reda, Politikerin, Aktivistin, Freiheitsrechte.org, Berlin

Asal Dardan, Kulturwissenschaftlerin und Autorin

Linus Giese, Autor, Berlin

Univ.-Prof. Dr. Jörg Flecker, Universität Wien

Dr. med. Ilja Burkert, Internist, Kristianstad

Markus Liske, Schriftsteller, Berlin

Tina Leisch, Regisseurin/Theatermacherin/Aktivistin, Wien

Prof. Dr. Paula Villa Braslavsky, München

Andrea Kuhn, Nuremberg International Human Rights Film Fest

Christina Dongowski, Autorin

Elske Rosenfeld, Künstlerin und Autorin, Berlin

Nadia Shehadeh, Autorin & Kolumnistin, Bielefeld

Anna Zett, Künstlerin & Autorin, Berlin

Anna Bittigkoffer, Heilerziehungspflegerin

FÄ Dr. Lisa Hütter, Internistin Klinik Hietzing, Wien

Sarah Lohr, Musikerin (Akne Kid Joe), Nürnberg

Valerio Moser, Poetry Slammer, Langenthal (CH)

Antonia Dagorova, Ärztin, Sea-Watch, Berlin

Clarissa Thieme, Künstlerin & Filmemacherin, Berlin

Prof. Dr. Anna Steigemann, Institute for Architecture, Technische Universität Berlin

Johannes Kleske (Critical Futures Researcher, Third Wave, Berlin)

Prof. Dr. Hanna Meißner, Technische Universität Berlin, Zentrum für Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung

Rudi Gabriel, Arzt, Eisenstadt

Jean Peters, Aktivist, Berlin

Amadeus von der Oelsnitz, Krankenpfleger, Hamburg

Universität Potsdam, Erziehungswissenschaftlerin, Gülay Teke, Berlin

Omenka Ulonka, Designer & Film Maker, Berlin

Christina Clemm, Rechtsanwältin und Autorin, Berlin

Prof. Dr. Wolfgang Kaschuba, Berliner Institut für Migrationsforschung, Humboldt-Universität zu Berlin

Caroline von Taysen, Psychologin, Berlin,

Jacinta Nandi, Autorin, Berlin

Bernhard Pirkl, Journalist (Jungle World)

Friedrich Burschel, Freier Journalist, Berlin

Matteo Pronzini, Kantonsparlamentarier der Bewegung für den Sozialismus (BFS/MPS), Bellinzona (Schweiz)

Katharina Nora Bruhn, Turnusärtzin, Wien

Simona Arigoni Zürcher, Kantonsparlamentarierin der Bewegung für den Sozialismus (BFS/MPS), Balerna (Schweiz)

Berit Glanz, Autorin

Prof. Dr. Julia Eckert, Institut für Sozialanthropologie, Universität Bern

Dr. Anna-Katharina Meßmer, Soziologin, Berlin

Violetta Parisini, Musikerin, Wien

Dr. Manja Foth, Psychologin, Berlin

Katrin Maronde, Ärztin Berlin

Prof. Dr. Bernd Belina, Goethe-Universität Frankfurt, Humangeographie

Sören Benn, Bürgermeister, Pankow/Berlin

Annika Schönauer, Arbeitssoziologin, Wien

Prof. Dr. Franz Segbers, Universität Marburg

Prof. Dipl.-Ing. Karl-Dieter Bodack, M.S., Gröbenzell

Dr. Jürgen Bönig, Hamburg, Technikhistoriker

Prof. Dr. theol. Ulrich Duchrow, Universität Heidelberg

Linus Hluchy, Auszubildender zum Heilerziehungspfleger, JAV-Vorsitzender, Heroldsbach

Prof. Dr. habil. Peter Herrmann, Research Fellow at the Human Rights Center, Law School at the Central South University, Changsha, PRC

Gabor Kerenyi, Wien, Dirigent

Professor Susan Zimmermann, Historikerin, Wien

Friederike Böttjer-Rohles, Psychologin, Berlin

Brigitte Hentschel, Psychotherapeutin, Haan

Loretta Ihme, Psychologin/Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, Berlin

Frigga Haug, ehem. Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik, Institut für Kritische Theorien, Berlin

Jan Urbanczyk, Auszubildender zum Notfallsanitäter, Heroldsberg

Kris Wagenseil, Persönliche Assistenz, Marburg

Carolin Möhrke, Kinderärztin Greifswald

Nora Bomke – Vorstand Sea-Watch e.V., Berlin

Helmut Born, Ortsvorstand ver.di Düsseldorf

Sonja Brinschwitz, Hamburg, Sozialökonomin

Wolfgang Fritz Haug, Philosoph, Berlin

Lisa Mittendrein, Attac Österreich, Wien

John Malamatinas, Make Amazon Pay, Berlin

Philipp Gebhardt, Lehrperson, Gewerkschaft VPOD, Zürich

Jochen Gester, Arbeitskreis Internationalismus der IG Metall Berlin

Thies Gleiss, Mitglied im Parteivorstand der LINKEN und im Bundessprecher*innenrat der Antikapitalistischen Linken in der LINKEN

Ute Hiller, Erziehungswissenschaftlerin, Berlin

André Koch, 4-Stunden-Liga, Kassel

Roland Geisheimer, stellv. Vorsitzender FREELENS e. V., Berufsverband der Fotojournalist:innen und Fotograf:innen, Witten, D

Klaus Stramm – Vorstand Sea-Watch e.V., Metzingen

Oliver Kube, Aktivist und ehemalig. Gemeinderatsmitglied in Ludwigsburg, Wien

Luca Vogel, Student (Politikwissenschaft), Berlin

Mag Wompel, Industriesoziologin, LabourNet Germany, Bochum

Dr. med. Anna-Margarete Bohrer, Berlin

Paul Stern, Ergotherapeut, Wien

Patrick Manfred Mayer, Rechtsreferent, Kreissprecher und Sozialberater die LINKE Augsburg, Augsburg

Hamid Mohseni, Make Amazon Pay, Berlin

Benjamin Haas, Hochschullehrer, Hamburg

Nancy Poser, Abilitywatch e.V., Trier

Dr. Michael Bucher, wiss. Mitarbeiter, Berlin

Stefan Dietl, Journalist, Vorsitzender ver.di Oberpfalz

Johanna Knöppler, Lehrerin

Thomas Kreiml, Gewerkschafter, Wien

Jeffrey Raffo, Organizer, ver.di-NRW

Rainer F. Steußloff, Vorstandsmitglied FREELENS e. V., Berufsverband der Fotojournalist:innen und Fotograf:innen, Berlin, D

Marie Naaß – Politische Öffentlichkeitsarbeit Sea-Watch e.V., Berlin

Vera Weithas – Aktivistin Sea-Watch e.V., Berlin

Solidarische Nachbarschaft, München

LGBTIQA*-Soli-Party-Kollektiv Rattenbar, Berlin

Medizinische Flüchtlingshilfe Nürnberg+Fürth

Wolfgang Weber, Kiezversammlung 44, Berlin

Dr. Claudia Lichnofsky, Lehramtsanwärterin & GEW, Berlin

Thomas Somogyvári, Die PARTEI

Bärbel Lange, GEW Berlin und Frauenvertreterin Senatsbildungsverwaltung Berlin

Alexandra Strickner, Mitbegründerin Attac Österreich, Wien

Dania Alasti, Autorin, Berlin

Jule Axmann, Politologin, Frankfurt am Main

Nicolas Beck, Wirtschaftswissenschaftler, Chemnitz

Anna Beckmann, ASP e.V., Berlin

Katharina Scheuten, Product Ownerin & Leiterin Kund*innen Support

Heikel Ben Bouzid, Filmemacher, Wien

Aline Benecke, Künstlerin, Berlin

Johannes Bayer – Vorstand Sea-Watch e.V., Berlin

Joshua Krüger – Vorstand Sea-Watch e.V., Berlin

Uli Bez, Filmemacherin, München

Anna Böcker, Journalistin, Berlin

Lisa Bor, Berlin

Jessica Ramczik, Journalistin und Autorin, Leipzig

Johanna Bröse, Sozialwissenschaftlerin und Redakteurin, Berlin

Kerstin Bühler, ASP e.V., Berlin

Nino Paula Bulling, Comiczeicher:in, Berlin

Prof. Dr. Simon Dickel, Gender und Diversity in Forschung und Lehre, Folkwang Universität der Künste, Essen

Sheree Domingo, Autorin, Berlin

Make Amazon Pay

Solidarität statt Verschwörungsdenken München

linksjugend [’solid]

iuventa10

Lara Dovifat, Campaignerin & Aktivistin

Eva Egermann, Künstlerin, Wien

Ivo Eichhorn, Frankfurt am Main

Harald Etzbach, Historiker & Redakteur, Berlin

Tabea Erll, duale Studentin der Sozialpädagogik, Nürnberg

Ronja Feodarow, Studentin der Psychologie, Krankenschwester, Nürnberg

antifaschistische initiative [das schweigen durchbrechen], Nürnberg

Gruppe Bricolage,Hamburg

Nina Franz, Kulturwissenschaftlerin, Berlin

Ulrich Franz, Wuppertal, Basisinitiative Solidarität (BaSo)

Ariane Friedrich, Pfinztal, Deutschland

Dr. Marc Gärtner, Sozialwissenschaftler, Berlin

Sonja Hornung, Künstlerin, Berlin

Feministisches Streikkollektiv Frankfurt am Main

Manuel Gambert, Volkswirt / Data Scientist, Nürnberg

Tobias Gellenthien, Student der Soziologie, Nürnberg

Dr. Petra Eggers, Agentur Petra Eggers, Berlin

Michael Ulbig, Erlangen

Malte Göbel, Journalist, Berlin

Jetti Hahn, anti-bias-netz, Berlin

Jano Hafkus, Bühnentechniker, Hamburg

GEW Betriebsgruppe der Max Brauer-Schule Hamburg

Kritische Mediziner*innen Berlin

David Häußer, Musiker und Publizist, Berlin

Elisa Aseva, Autorin/Kulturveranstalterin, Kellnerin, Berlin

Atif Hussein, Regisseur, Berlin

Erik Peter, Redakteur, Berlin

Rainer Hackauf, Trainer, Aktivist, Wien

Dr. Lisa Yashodhara Haller, Politikwissenschaftlerin, Berlin

Dr. Tino Heim, Sozialwissenschaftler, TU Dresden

Steffen Jörg, Hamburg

Gaston Kirsche, Drucker, Journalist, Hamburg

Angela Yvonne Kilian, Frankfurt am Main

Jeja Klein, Journalist*in

Gizem Fesli, Studentin, Nürnberg

Alma Lauer, Motion Design, Berlin

Dr. Daniela Mehler-Würzbach, Politikwissenschaftlerin, Frankfurt am Main

Julia Meta Müller, Berlin

Kritische Medizin Köln

Jana König, Historikerin, Berlin

Martina Kübler, wissenschaftliche Mitarbeiterin, München

Paul Michel, Verdi Ortsverein Schwäbisch Hall

Prof. Dr. Frank J. Müller, Universität Bremen, Inklusive Pädagogik mit den Schwerpunkten geistige Entwicklung und Lernen

Linus Oechslin, Klimastreik Schweiz & Workers 4 Future Zürich

Bernhard Pirkl, Journalist (Jungle World)

Andreas Pietsch, Interviewer, Berlin

Sandra Stern, Erwachsenenbildnerin, Prozessbegleiterin, Wien

Steven Tamburini, militant à la Grève du Climat et solidaritéS Vaud, syndiqué au SSP

Jarmo Evers, Sozialarbeiter

Wolfgang Pomrehn, Journalist, Berlin

Christian Promitzer, Historiker, Mitglied des Betriebsrats für das wissenschaftliche Personal der Karl-Franzens-Universität Graz

Hedwig Ruf, Grafikerin,Berlin

Beatrix Sassermann, Wuppertal, Gewerkschafterin für Klimaschutz

Henning Sedlmeir, Musiker, Berlin

Dr. David Schrittesser, Mathematiker, University of Toronto

Jan Schlemermeyer, Politikwissenschaftler, Berlin

Hannah Schurian, Redakteurin, Berlin

Dr. Sebastian Schuller, Literaturwissenschaftler, München

Roland Sidler, Biel, pensionierter Gewerkschaftssekretär, aktiv in der Lateinamerikasolidarität

Frédéric Valin, Autor

Carolin Wiedemann, Soziologin und Journalistin, Berlin

Prof. Dr. Carla Wesselmann, Soziale Arbeit mit Schwerpunkt Wissenschaften der Behinderung, Emden

Jesko Wrede, Sozialarbeiter, Berlin

Guy Zurkinden, Rédacteur du journal Services Publics (Syndicat SSP), Fribourg

Bilke Schnibbe, Psycholog*in und Redaktion ak – analyse & kritik, Berlin

Christopher Uhe, Komponist, Berlin

Michael Seemann, Autor, Berlin

eve massacre, Autorin/Künstlerin/Aktivistin/musikverein Veranstaltungskollektiv, Nürnberg

SO36, Berlin

Nobiko Dinner, Köln

Torsten Bewernitz, Politikwissenschaftler, Redakteur bei express. Zeitung für sozialistische Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit.

Nina Scholz, Journalistin, Berlin

Dr. Viola Nordsieck, Autorin, Berlin

Alex Kiefer, Gastronom und Aktivist,Köln

Martin Recken, Historiker & Dipl. Kulturmanager, berlinHistory e.V.

Sebastian Scheele, Soziologe, Berlin

Johannes Schubert, Kreisvorstand SJD – Die Falken Kassel

Andreas Hechler, Softwareentwickler und Bildungsreferent, Berlin, Deutschland

Trash-Chic Kollektiv, Bar und vegane Gaststätte, Köln

Antifa AK Köln (organisiert in …ums Ganze!)

Klemens Herzog, Medienbeobachter und Redakteur in Elternkarenz, Wien

Prof. Eric Jannot, University of Europe for Applied Sciences

Sarah Ulrich, Freie Journalistin, Leipzig

Dastan Jasim, Politikwissenschaftlerin, Hamburg

Musikverein Veranstaltungskollektiv, Nürnberg

WerHatDerGibt – Bündnis für Umverteilung

myGruni – Quartiersmanagement Grunewald

Ingo Stützle, Politikwissenschaftler, Berlin

Dr. Jost Müller, Autor und Publizist, Offenbach am Main

Imme Goldstein, Informatiker_in, Mainz

Sebastian Weiermann, Journalist, Wuppertal

Dr. Guido Kirsten, Leiter der Emmy-Noether-Forschungsgruppe „Filmische Diskurse des Mangels“, Filmuniversität Babelsberg (Potsdam)

Philipp Möller, freier Journalist, Berliner MieterGemeinschaft

Dr.-Ing. Reiner Jung, Informatiker, Kiel

Fabian Goldstein, Beauftragter für Nachhaltigkeit und Bildung für nachhaltige Entwicklung

Sarah Speck, Prof*in für Soziologie, Universität Frankfurt

Benjamin Fröhlich Rodrigues, Mainz

Carmen Brunner, Berlin

Dr. Björn Klein, Historiker, Basel/Berlin

Lisa Thiele, Geographin, Berlin

Beate Schwartau, Unternehmungsberatung, Hamburg

Dr. Daniel Keil, Gesellschaftswissenschaftler, Frankfurt am Main

Dr. Peter Birke, Soziologe, Göttingen

Prof. Dr. Marko Demantowsky, Basel

KP Flügel, Journalist, Hamburg

Sebastian Friedrich, Journalist und Autor, Hamburg

Dr. Timo Klattenhoff, Produktentwickler, Berlin

Thore Freitag, Leipzig

Anika Weinsdörfer, Psychologin, Göttingen

Dr. Bernhard Schmid, Anwalt & freier Journalist

Dr. Sina Arnold, Sozialwissenschaftlerin, Technische Universität Berlin

Benjamin Schmid, Psychologe, Göttingen

Ingolf Seidel, Berlin

Sascha Franck, Musiker, Hannover

Jan Meyer, Regisseur und Theatermacher, München

Tina Weil, Berlin

Judith Wieser, Wien

Marcus Munzlinger, Angestellter im , Hannover

Sebastian Dyrschka, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Nürnberg

Oliver Siebert, Business Analyst

Johanna Montanari, Autorin und Doktorandin, Berlin

Dr. Tadzio Müller, Klimagerechtigkeitsaktivist und Sexworker, Berlin

Jason Lang, Offenbach am Main

Christin Spormann, Studentin, Bezirksrätin 1140 Wien

Isa Knilli, Studentin, LINKS-Bezirksrätin 1170 Wien

Carmen Rudek, Sozialpädagogin, Nürnberg

Marcel Weiß, unabhängiger Strategy Analyst, Berlin

Tanja Prinzhorn, Bielefeld

Christoph Goldstein, Geograph und Zimmermannshelfer

Dr. Steffen Herrmann, Berlin, Germany

Hannah Wettig, Journalistin, Berlin

Dipl. Geograph, Leon Witzel, Berlin, Deutschland

Stephan Rether, Designer & Musiker, Leipzig

Jens Eschert, Frankfurt am Main

Roland Steixner, Innsbruck

Anja Mayer-Cilliers, Texterin, Berlin

Ercan Yasaroglu, Sozial Arbeiter und Café Kotti Berlin

Maximilian Czarnecki, Berlin

Daniel Weidmann, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Berlin

Raul Zelik, Autor, Berlin

Hannah Maneck, Eisleben

Carina Karner, Bezirksrätin für LINKS, Wissenschaftlerin, Wien

Daniel Harrasser, Lehrer, LINKS-Bezirksrat 1030 Wien

Jonathan Herkommer, Lehrer, Bezirksrat, Wien 1070

Günter Pabst, Stadtrat in Schwalbach a. Ts.

Dr. Markus Euskirchen, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Berlin

Dr. Stefanie Kron, Bildungsreferentin, Berlin

Julia Kraus, Erzieherin, Nürnberg

Johann Otten, Student, Zürich

Paula Blömers, Frankfurt am Main

Katarzyna Winiecka, Künstlerin & Aktivistin, LINKS-Bezirksrätin 1090 Wien

Herbert Fuxbauer, Links-Bezirksrat 1080 Wien

Paul Hahnenkamp, Jurist und LINKS-Bezirksrat, Wien Brigittenau

Katerina Anastasiou, Links-Bezirksrätin , Wien 1150, Rudolfsheim Fünfhaus

Philipp Karas, Angestellter, Rabensburg

Eva Schreiber-Urthaler, Artdirektorin, Wien

Martin Endemann, Politologe, Berlin

Elliver, DJ, Berlin

Christian Smigiel, Ass. Prof. Sozialgeographie und Stadtforschung, Universität Salzburg

Antje Vorwerk, Berlin

Alice Romoli, Aktivistin (Peng!)

Irina Vogt, Filmwissenschaftlerin & Kulturschaffende, Berlin

Dr. Daniel Burghardt, Universität zu Köln

Dr. Jenny Willner, Literaturwissenschaftlerin, München

Philipp Goll, Medienwissenschaftler, Berlin

Stephanie Siebert, freie Journalistin

Dr. Mathias Berek, Zentrum für Antisemitismusforschung, Technische Universität Berlin, Standort Berlin des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt

Dr.in Bettina Pirker, Kulturarbeiterin und Kommunikationswissenschaftlerin, Klagenfurt

Calendal Klose, Darstellende Künstlerin*/Teil der Apokalyptischen Tänzerin*nen, Zürich

Jolanda Knopf, Studentin, Freiburg im Breisgau

Dr. Jan Kobel, Kulturmanager, Arnstadt

Tim Bockhoff, Auszubildender Physiotherapie, Chemnitz

Julia Schramm, Politikerin und Autorin, Berlin

Dr. Hannes Kuch, Philosoph, Frankfurt

Karen Holdt, Mensch, Bielefeld

Simone Dede Ayivi, Autorin

Jan-Philipp Kruse

Martin Recken, berlinHistory e.V., Historiker & Kulturmanager, Berlin

Jonathan Schmidt-Dominé, Literaturwissenschaftler, Frankfurt

PD Dr. Wolfram Ette, Literaturwissenschaftler, Publizist, Chemnitz

Mel Kirberg-Böhm, Tätowiererin, Berlin

Sebastian Schneider, Berlin

Carmela Negrete, Journalistin, Berlin

Sabine Weinmann, Projektentwicklerin, HIV-Aktivistin,Berlin

Franziska Marek, Soziologin

Dr. Kathrin Ganz, Soziologin, Hamburg

Dr. Katinka Meyer, Berlin

Alice Claire, Autorin, Köln

Lukas Eitel, Aushilfe im Einzelhandel Erlangen

Steffen ten Venne, Software Entwickler, Ingolstadt

Martin Diendorfer, politischer Aktivist, Klagenfurt

Philippe Greif, Berlin

Dr. Wilhelm Goldstein, Prüfstelle und Sachverständiger für Strahlenschutz

Jule Flierl, Choreografin, Berlin

Franziska Wöckel, COO Hivemind Technologies AG, Unternehmerin, Berlin

Caroline Lorberg Fachärztin für Neurologie, Berlin

Beatrix Borth, Rechtsanwaltsfachangestellte, Berlin

Supramarionistische Aktion, Soliravekollektiv, Berlin

Dr. Willi Schwarzenbacher, Arzt für Allgemein- und Arbeitsmedizin, Bauer, Menschrechts-Klima-Naturschutzaktivist, Salzburg

John Fiedler, Arzt*, Chemnitz

Prof. Rudolf Hickel, Ökonom, Bremen

Sookee, Musikerin, Brandenburg

Interventionistische Linke

Esther Bejarano

Microphone Mafia, Musiker*innen, Hamburg

Association for the Design of History

Seebrücke – schafft sichere Häfen!

Andreas Spechtl, Musiker, Berlin

Dr. med. Günther Bittel, Facharzt für Anästhesiologie und Allgemeinmedizin, Duisburg

Campusgrün Bundesverbandes grün-alternativer Hochschulgruppen

Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Gesundheit der Partei DIE LINKE im Landesverband Hamburg

Linksjugend [`solid] Köln

KOSTBAR Initiative des gemeinnützigen Vereins transfer – Netzwerk nachhaltige Zukunft e. V. mit Sitz in OIdenburg

Medibüro Chemnitz e.V.

Prof. Dr. Dr. Thomas Gerlinger, Fakultät für Gesundheitswissenschaften,
Universität Bielefeld

Arbeitskreis Internationalismus der IG Metall BerlinAnnika Schäfer, Theatermacherin, Zürich.

Πηγή: https://zero-covid.org/language/el/

Διαβάστε επίσης

Κάλεσμα για ένα πανευρωπαϊκό σχέδιο δράσης ενάντια σε νέες παραλλαγές SARS-CoV-2