Αίσχος! Πειραιώς: Πούλησε σε fund «κόκκινα» δάνεια στο 6%-Όχι στους δανειολήπτες!

20 Δεκεμβρίου 2020

Σε συμφωνία με την Intrum, στο πλαίσιο κοινοπραξίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης (“EBRD”), για την πώληση χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) ιδιωτών, μικρών επιχειρήσεων και χρηματοδοτικής μίσθωσης προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς.

Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από περίπου 53 χιλιάδες δάνεια συνολικής πιστωτικής απαίτησης ύψους €1,7 δισ. και €0,7 δισ. μεικτής λογιστικής αξίας.

Αυτή η πρακτική της τράπεζας Πειραιώς, η οποία δυστυχώς εφαρμόζεται και από όλες τις τράπεζες της χώρας μας, δείχνει την απανθρωπιά και την βαρβαρότητα του καθεστωτικού πολιτικού συστήματος και του ληστρικού συστήματος των τραπεζών στο τόπο μας.  Οι τράπεζες προτιμούν να πωλούν σε εξευτελιστικές τιμές τα κόκκινα δάνεια στα κερδοσκοπικά fund, αντί να κάνουν αντίστοιχες προσφορές στους ίδιους τους δανειολήπτες, προκειμένου να σταματήσουν το βασανιστήριο τους  και να βοηθήσουν συνολικά την ελληνική οικονομία. Αυτό είναι το κατάντημα της σημερινής Ελλάδας!

Πηγή: iskra.gr