Οι εναλλασσόμενες φάσεις του κορονοϊού

Του Μανόλη Γ. Δρεττάκη *
17 Δεκεμβρίου 2020

Στο άρθρο αυτό θα εξετάσουμε την εξέλιξη του κορονοϊού στη χώρα μας από την αρχή της πανδημίας μέχρι και τις τέσσερις πρώτες εβδομάδες του δεύτερου lockdown, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία από τις χρονοσειρές για τα κρούσματα, τους θανάτους και τα τεστ ανά εβδομάδα από τον ιστότοπο του ECDC (του ευρωπαϊκού ΕΟΔΥ).

Για την οικονομία χώρου θα παραθέσουμε στους δύο Πίνακες τα στοιχεία ανά τετράδα εβδομάδων (28 ημερών) ξεκινώντας από την πρώτη τετράδα (26.2.20 – 4.3.20) και καταλήγοντας στην τελευταία (8.11.20 – 5.12.20).

Στο Μέρος Ι του άρθρου θα εξετάσουμε την εξέλιξη του συνόλου κρουσμάτων, θανάτων και τεστ ανά τετράδα εβδομάδων και στο Μέρος ΙΙ το σύνολό τους στην καθεμιά τετράδα εβδομάδων της περιόδου αυτής. Σημειώνουμε εδώ ότι το σύνολο κρουσμάτων και θανάτων που δίνει ο ECDC για την 5.12.20 είναι το ίδιο με εκείνο του ΕΟΔΥ, ενώ το σύνολο των τεστ την ίδια ημερομηνία του ECDC είναι κατά περίπου 200.000 περισσότερα από εκείνα που δίνει ο ΕΟΔΥ.

Ι. Το σύνολο κρουσμάτων, θανάτων και τεστ ανά τετράδα εβδομάδων

Στην 1η στήλη του Πίνακα 1 δίνεται το σύνολο στο οποίο έφτασαν τα κρούσματα από τετράδα σε τετράδα εβδομάδων (σωρευτικά σύνολα), στη 2η στήλη τα τεστ και στην 3η οι θάνατοι. Στις επόμενες τρεις στήλες δίνεται η ποσοστιαία μεταβολή τους από τη μια τετράδα εβδομάδων στην επόμενη και στην τελευταία η θνητότητα από κορονοϊό (ο αριθμός των θανάτων ανά 100 κρούσματα).

Από τις 4η, 5η και 6η στήλη του Πίνακα 1 φαίνεται:

■ Τη 2η τετράδα εβδομάδων σε σχέση με την πρώτη εμφάνισης του κορονοϊού σημειώθηκε υπερδιπλασιασμός των κρουσμάτων, ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των τεστ και εκρηκτική αύξηση των θανάτων (τετραπλασιασμός) με αποτέλεσμα την επιβολή του πρώτου lockdown.

■ Στις δύο επόμενες τετράδες εβδομάδων (περίοδος από 23.4.20 – 16.6.20), λόγω της έγκαιρης επιβολής του lockdown και της πιστής τήρησης των μέτρων προστασίας, σημειώθηκε πολύ μικρή αύξηση των κρουσμάτων και ακόμα μικρότερη των θανάτων, παρά το γεγονός ότι ο ρυθμός αύξησης των τεστ ήταν πολύ πιο μεγάλος από εκείνον των κρουσμάτων.

■ Την περίοδο του καλοκαιριού (τρεις τετράδες εβδομάδων, περίοδος από 17.6.20 μέχρι 9.10.20) σημειώθηκε μεγάλη (με διακυμάνσεις) αύξηση των κρουσμάτων (πολύ μεγαλύτερη από την αύξηση των τεστ) και συνεχής αύξηση των θανάτων, με αύξηση των τεστ μικρότερη από εκείνη των κρουσμάτων.

■ Την προτελευταία τετράδα εβδομάδων (10.10.20 – 7.11.20), παρά τις προαναφερθείσες δυσοίωνες εξελίξεις, δεν επιβλήθηκε κανένα περιοριστικό μέτρο, η χαλάρωση και η μη τήρηση των μέτρων προστασίας συνεχίστηκαν, με αποτέλεσμα να σημειωθούν υπερδιπλασιασμός των κρουσμάτων, αύξηση κατά 70% των θανάτων και πολύ μικρή αύξηση των τεστ.

■ Την τελευταία τετράδα εβδομάδων (8.11.20 – 5.12.20), λόγω της καθυστέρησης επιβολής του δεύτερου lockdown και της μη αυστηρής τήρησης των μέτρων προστασίας, διπλασιάστηκαν τα κρούσματα, σημειώθηκε πάλι (ανάλογη με εκείνη του πρώτου lockdown) εκρηκτική αύξηση (σχεδόν τετραπλασιασμός) των θανάτων και πολύ μικρή αύξηση των τεστ, γεγονός που εγείρει πολλά ερωτήματα για την ακολουθούμενη πολιτική στα τεστ (η Ελλάδα είναι ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. με τα λιγότερα τεστ ανά 1.000.000 κατοίκους).

Από την τελευταία στήλη του Πίνακα φαίνεται ότι η θνητότητα από κορονοϊό, δηλαδή ο αριθμός των θανάτων ανά 100 κρούσματα, λόγω των διαφορετικών, όπως προαναφέραμε, ρυθμών αύξησης κρουσμάτων και θανάτων, παρουσίασε αύξηση τις 3 πρώτες τετράδες εβδομάδων, μείωση τις επόμενες 6 και αύξηση την τελευταία (του lockdown). Δυστυχώς η χώρα μας την 11η Δεκεμβρίου βρισκόταν στην 4η θέση ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε. στο ύψος της θνητότητας από κορονοϊό.

ΙΙ. Νέα κρούσματα, τεστ και θάνατοι

Στην 1η στήλη του Πίνακα 2 δίνονται τα νέα κρούσματα ανά τετράδα, στη 2η στήλη τα νέα τεστ και στην 3η οι νέοι θάνατοι. Πρόκειται για τις διαφορές από τη μία τετράδα στην άλλη του Πίνακα 1. Στην 4η στήλη δίνεται η θετικότητα των τεστ, δηλαδή ο αριθμός των κρουσμάτων ανά 100 τεστ. Η μεταβολές της θετικότητας είναι δείκτης της επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης της διασποράς του κορονοϊού. Στην 5η δίνεται η ποσοστιαία κατανομή των κρουσμάτων ανά τετράδα εβδομάδων και στην 6η εκείνη των θανάτων.

Από τις τρεις τελευταίες στήλες του Πίνακα 2 φαίνεται ότι:

■ Η θετικότητα ήταν υψηλή τις δύο πρώτες τετράδες εβδομάδων, έπεσε πολύ χαμηλά τις επόμενες δύο και στη συνέχεια άρχισε να αυξάνεται φτάνοντας στην κορύφωσή της τις 4 εβδομάδες του δεύτερου lockdown. To υψηλό αυτό επίπεδο της θετικότητας οφείλεται από τη μια μεριά στη μικρή αύξηση των τεστ και από την άλλη στη μεγάλη αύξηση των θανάτων τις εβδομάδες αυτές. Ισως, όμως, να υπάρχουν και άλλοι λόγοι που πρέπει να διερευνηθούν.

■ Λόγω των εξελίξεων στα κρούσματα και στους θανάτους που αναλύθηκαν στο Μέρος Ι του άρθρου και κυρίως λόγω της καθυστέρησης της επιβολής του δεύτερου lockdown, στη διάρκεια των 4 πρώτων εβδομάδων μέχρι την 5.12.20, σημειώθηκαν το 52,2% (!) του συνόλου των κρουσμάτων και το 74,2% (!!) του συνόλου των θανάτων στη χώρα μας.

ΑΣ ΕΛΠΙΣΟΥΜΕ ότι στη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων (α) η κυβέρνηση θα λάβει τα αναγκαία μέτρα για την ενίσχυση του ΕΣΥ σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή, τη βελτίωση των μέσων μαζικής μεταφοράς, τον έλεγχο της τήρησης του lockdown και την αύξηση των τεστ δειγματοληπτικά σε όλους τους νομούς της χώρας και (β) οι πολίτες θα εφαρμόσουν αυστηρά τα μέτρα προστασίας του εαυτού τους και των άλλων και όταν έλθει το εμβόλιο θα προσέλθουν και θα εμβολιαστούν όλοι, ώστε να σταματήσει η εξάπλωση του κορονοϊού και σταδιακά η χώρα να φτάσει σε μια κανονικότητα που δεν θα είναι αυτή που γνωρίζαμε.

*πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ

Πηγή:www.efsyn.gr