Γενοκτονία κατά των Ελλήνων (Ανεργία προϋπολογισμός)

Σφαγή στα επιδόματα ανεργίας φέρνει ο νέος προϋπολογισμός 2021!!

972 εκατ. ευρώ λιγότερα για κοινωνική πολιτική το 2021!!
820 εκατ. ευρώ λιγότερα για επιδόματα ανεργίας

21 Noεμβρίου 2020

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση (σελ. 122) του προϋπολογισμού, ο ΟΑΕΔ “στο σκέλος των δαπανών προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει μείωση κατά 972 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2020, κυρίως λόγω της ανάγκης εφαρμογής λιγότερων μέτρων στήριξης των ανέργων εντός του 2021 εξαιτίας της αναμενόμενης ανάσχεσης της πανδημίας”.

Ιδού ο πίνακας στη σελ. 123 της αιτιολογικής έκθεσης του προϋπολογισμού 2021, όπου φαίνονται οι μειώσεις των δαπανών του ΟΑΕΔ!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ, στην από 19/11/2020 ανακοίνωση, έχει αποκαλύψει ότι 816 εκατ. ευρώ ετησίως θα είναι οι απώλειες περίπου στα έσοδα του ΟΑΕΔ από τη μείωση των εισφορών κατά 3% από 1/1/2021.

Εξάλλου με χθεσινή ανακοίνωσή μας (20/11/2020) αποκαλύψαμε ότι τον Οκτώβριο 2020 επιδοτήθηκαν ΜΟΝΟ 166.035 άνεργοι σε σύνολο 1.043.709!!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ αποκάλυψε επίσης ότι τον ίδιο μήνα (Οκτώβριος 2020) οι μακροχρόνια άνεργοι ανήλθαν σε 527.387 ανθρώπους, εκ των οποίων όμως θα επιδοτηθούν ΜΟΝΟ 130.000!!

Πηγή:enypekk.gr