Γενικεύεται η φτώχεια στην Ελλάδα

30 Ιουλίου 2015

Στο όριο της φτώχειας, ή και πιο κάτω από αυτό ζει το 40% των Ελλήνων πολιτών, σύμφωνα με το ΙΝΕ / ΓΣΕΕ που διαπιστώνει τη ραγδαία επιδείνωση των βασικών δεικτών της οικονομίας τον τελευταίο χρόνο.

Σύμφωνα με την έκθεση που έχει κοινοποιηθεί στον πρωθυπουργό, τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, προκειμένου τα στοιχεία της να χρησιμοποιηθούν κατά τη διαπραγμάτευση με τους εκπροσώπους των δανειστών, οι οποίοι επιμένουν σε νέες επώδυνες παρεμβάσεις σε ασφαλιστικό και εργασιακά, τέσσερις στους δέκα Έλληνες έχουν διαθέσιμο εισόδημα μικρότερο του αντίστοιχου ορίου φτώχειας του 2009!

Το Ινστιτούτο της ΓΣΕΕ προτείνει τον επανασχεδιασμό τής χρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας και ζητά την επαναρρύθμιση της αγοράς εργασίας, με αποκατάσταση των ΣΣΕ και του κατώτατου μισθού.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την έκθεση, το ποσοστό απόλυτης φτώχειας των μισθωτών πλήρους απασχόλησης το 2009 ανερχόταν στο 7,6%, ενώ το 2012 στο 19,7%. Για τους αυτοαπασχολούμενους πλήρους απασχόλησης το ίδιο ποσοστό υπολογιζόταν το 2009 στο 23,5%, ενώ το 2012 είχε αυξηθεί στο 37,4%.

Πιο σημαντική ήταν η επιδείνωση για τους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, για τους οποίους το ποσοστό απόλυτης φτώχειας από 30,1% το 2009 αυξήθηκε σε 51,7% το 2012… Η μερική απασχόληση, άλλωστε, σύμφωνα με τη μελέτη της ΓΣΕΕ, κερδίζει διαρκώς έδαφος. Το ποσοστό της αυξήθηκε σημαντικά από περίπου 6% το 2009 στο 10% το 2014. Αξιοσημείωτο είναι πως το ποσοστό τής μη ηθελημένης μερικής απασχόλησης είναι εξαιρετικά υψηλό και πλησιάζει το 70%.

Την ίδια περίοδο ο αριθμός των ανέργων τετραπλασιάστηκε, καθώς αυξήθηκε από 364.000 το τρίτο τρίμηνο του 2008 σε 1,342 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο του 2014. Αντίστοιχα, το ποσοστό φτώχειας των ανέργων αυξήθηκε από 34,8% το 2009 σε 65,5% το 2012. Αύξηση καταγράφεται και στα ποσοστά φτώχειας των συνταξιούχων, από 18,6% το 2009 σε 31,3% το 2012.

Στην έκθεση σημειώνεται πως οι νέες επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις προέβλεπαν στην πλειονότητά τους δραστική μείωση των αποδοχών της τάξης του 10-40% και η μείωση της αγοραστικής δύναμης του πραγματικού κατώτατου μισθού την περίοδο 2010 – 2014 ήταν περίπου 25%, ενώ για τους νέους κάτω των 25 ετών άγγιξε ακόμη και το 34,5%…

Πηγή: www.avgi.gr