Όπως πάει η ΕΕ θα διαλυθεί! Ο Δ. Κωνσταντακόπουλος στο Russia Today

………