Ιταλία, δημογραφικό, γήρανση και κορονοϊός

“Για την κατάληξη της ιταλικής τραγωδίας κομβικό παράγοντα αποτελεί και η γήρανση του πληθυσμού. Η Ιταλία έχει τον πιο γηρασμένο πληθυσμό στην Ευρώπη. Σε ποσοστό 23% οι πολίτες της είναι μεγαλύτεροι των 65 ετών, ενώ η μέση ηλικία είναι τα 47,6 χρόνια (στις ΗΠΑ, αντιστοίχως, είναι 38,3 έτη). Τα περισσότερα θύματα της επιδημίας ήταν 80 ή 90 ετών (μέσος όρος ηλικίας των νεκρών τα 81 χρόνια) και αντιμετώπιζαν και άλλα προβλήματα υγείας”.

(από την Καθημερινή 15.3.20, σελ. 11)