Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΙΝΣ ΤΟΥ 1943 ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΕ

Των Δημοσθένη Γεωργόπουλου και Δημήτρη Κωνσταντακόπουλου Η ελληνική κυβέρνηση αποδέχθηκε στις 9 Δεκεμβρίου το γερμανογαλλικό σχέδιο για την ΕΕ που από τη μια περιορίζει σημαντικά τα δικαιώματα της χώρας δίνοντας στον αυτοματισμό των αγορών το ρόλο δημοσιονομικής αστυνομίας εντός ευρωζώνης, αφετέρου δεσμεύει την ‘Eνωση σε μια μέθοδο αντιμετώπισης της κρίσης χρέους που εμπεριέχει ένα πολύ … Continue reading Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΙΝΣ ΤΟΥ 1943 ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΕ