Ελλάδα, Ουκρανία και ο δρόμος για την Κόλαση

Συνέντευξη στον Χρήστο Καπούτση και τον Blue Sky, 13.1.22

Δείτε από το 15:07 έως το 25:34