Πώς το εργασιακό βάζει στο στόχαστρο την απεργία

Του Δημήτρη Τραυλού – Τζανετάτου 16 Ιουνίου 2021 Ένα, οιονεί ενδημικό, χαρακτηριστικό γνώρισμα του δικαίου που αφορά την απεργία στη χώρα μας είναι η αναντιστοιχία μεταξύ τυπικής νομικής προστασίας και κανονιστικής πραγμάτωσης του δικαιώματος απεργίας. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη δυναμική ερμηνείας και εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας, συνταγματικής και κρατικής, η οποία έχει οδηγήσει σε … Continue reading Πώς το εργασιακό βάζει στο στόχαστρο την απεργία