Ερωτηματικά για την προέλευση του Κορονοϊού

‘Where was your patient zero?’ Chinese official speculates AMERICANS may have infected Wuhan at army games & calls to ‘come clean’ 13 Mar, 2020 Chinese foreign ministry spokesperson Lijian Zhao has demanded US authorities reveal what they’re hiding about the origins of Covid-19, going as far as to suggest the coronavirus may have been brought … Continue reading Ερωτηματικά για την προέλευση του Κορονοϊού